Jubileusze Braci w naszej Prowincji

Wśród wielu wydarzeń bieżącego roku 2018, na szczególne podkreślenie i uroczyste celebrowanie zasługują jubileusze naszych Braci. Są one okazją do wyrażenia dobremu Bogu wdzięczności za dar ich powołania. Świadomość otrzymanego daru powinna budzić w nas ewangeliczną radość, prowadzącą do „nowego porywu świętości, (…) nie do wyobrażenia bez odnowionej pasji dla Ewangelii i służby dla Królestwa” (Młode wino, nowe bukłaki 10). Już teraz życzę naszym Jubilatom, aby ten błogosławiony Rok był dla nich czasem ubogacającej łaski i głębokiego przeżycia daru powołania. W obecnym roku będziemy przeżywać następujące jubileusze naszych Braci:

JUBILEUSZ 25-LECIA PROFESJI ZAKONNEJ
O. Tomasz od Matki Bożej Bolesnej (Tomasz Maślanka) (12 września 1993)
O. Grzegorz Jan od Zesłania Ducha Świętego (Grzegorz Firszt) (12 września 1993)
O. Jarosław Gabriel od Zmartwychwstałego (Jarosław Janocha) (12 września 1993)
O. Andrzej Od Jezusa Zmartwychwstałego (Andrzej Gbur) (12 września 1993)
O. Stanisław od Miłosierdzia Bożego (Stanisław Praciak) (12 września 1993)
Br. Andrzej Maria od Trójcy Przenajświętszej (Andrzej Zieliński) (12 września 1993)
Msza Święta Jubileuszowa: Czerna, sobota 29 września 2018 r., o godz. 11.00.

JUBILEUSZ 50-LECIA PROFESJI ZAKONNEJ
O. Romuald od św. Stanisława Kostki (Stanisław Wilk) ( 23 lipca 1968 r.)
Msza Święta Jubileuszowa: Czerna, sobota 28 lipca 2018 r., o godz. 11.00.

JUBILEUSZ 60-LECIA PROFESJI ZAKONNEJ
O. Bolesław od Dzieciątka Jezus (Zagól) (26 września 1958 r.)
Msza Święta Jubileuszowa: Lublin, czwartek 27 września 2018 r., o godz. 9.00.

JUBILEUSZ 25-LECIA ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH
O. Jan od Królowej Pokoju (Jan Dudek) (22 maja 1993)
O. Kazimierz od Matki Bożej Bolesnej (Kazimierz Franczak) (22 maja 1993)
O. Fryderyk od Matki Pięknej Miłości (Wiesław Jaworski) (22 maja 1993)
Msza Święta Jubileuszowa: Czerna, niedziela, 24 czerwca 2018 r., godz. 11.00.

JUBILEUSZ 60-LECIA ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH
O. Efrem od Matki Bożej Szkaplerznej (Jan Bielecki) (17 czerwca 1958)
Msza Święta Jubileuszowa: Kraków-Prądnik Biały, sobota, 16 czerwca 2018 r., godz. 7.00.

O. Antonin od Trójcy Przenajświętszej (Julian Stańczyk) ( 17 czerwca 1958)
Msza Święta Jubileuszowa: Wadowice, niedziela, 17 czerwca 2018 r., godz. 11.00.

Otoczmy naszych drogich Jubilatów serdeczną modlitwą, a zewnętrznym wyrazem naszej życzliwością niech będzie udział – w miarę możliwości – w organizowanych uroczystościach.

Z braterskim pozdrowieniem w Karmelu

o. Tadeusz Florek OCD
Prowincjał