Z działalności Ojca Prowincjała

11.07.2019
Udział w Częstochowie w pogrzebie śp. Zbigniewa Przybylskiego, taty o. Jakuba.

16.07.2019
Przewodniczenie uroczystościom Matki Bożej Szkaplerznej w Dobrej.

20.07.2019
Udział w corocznym spotkaniu Rodzinny Szkaplerznej w Czernej.

22-23.07.2019
Wykłady w Szkole Formatorów przy Ignatianum w Krakowie.

24.07.2019
Posiedzenie Rady Prowincjalnej na Prądniku Białym.

25.07.2019
Udział w obiedzie imieninowym naszych współbraci we wspólnocie w Czernej.

28.07.2019
Przewodniczenie Eucharystii podczas Karmelitańskich Dni Młodych w Czernej.

3.08.2019
Odwiedziny braci w domu rekolekcyjnym w Wadowicach.

4.08.2019
Spotkanie z mniszkami Karmelitankami Bosymi w Zakopanem.

9.08.2019
Udział w uroczystościach związanych z obchodami rocznicy śmierci Edyty Stein i sprawowanie Eucharystii u Karmelitanek Bosych w Oświęcimiu.

10-11.08.2019
Spotkanie ze współbraćmi w Reisach.

24.08.2019
Obiad imieninowy z o. Bartłomiejem Kucharskim i o. Bartłomiejem Kolankiewiczem oraz ze wspólnotą w Krakowie-Śródmieściu.

25.08.2019
Przewodniczenie uroczystościom odpustowym M.B. Częstochowskiej w Słopnicach Górnych.

29.08.2019
Spotkanie nieformalne przygotowujące Kapitułę Prowincjalną 2020.