Wziąć Maryję do siebie (por. J 19,27) cz. 12

Nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy

Nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy związane jest z łaskami słynącym obrazem, namalowanym na Krecie, który w XV wieku został przewieziony do Rzymu, gdzie odbierał cześć w kościele augustianów przy via Merulana na wzgórzu eskwilińskim. Kościół został jednak zniszczony przez wojska napoleońskie i zakonnicy przenieśli się na inne miejsce, zabierając cenny obraz ze sobą. W 1852 roku na opuszczone miejsce przybyli redemptoryści, którzy odbudowali klasztor i kościół i dzięki pomocy papieża Piusa IX w 1866 roku odzyskali także cenny wizerunek. Odtąd Matka Boska Nieustającej Pomocy stała się główną patronką zakonu, a wspomniany kościół Jej pierwszym sanktuarium. Obraz zasłynął licznymi łaskami i 24 czerwca 1867 roku został ukoronowany. Jego kult zaczął się rozpowszechniać po całym świecie. W roku 1876 ustanowiono święto Najświętszej Dziewicy Maryi pod wezwaniem Nieustającej Pomocy, z własnymi formularzami Mszy świętej i liturgii godzin. Przypada ono 27 czerwca.

Jedną z form kultu Matki Bożej Nieustającej Pomocy jest nieustanna nowenna odprawiana w każdą środę przez cały rok. Nabożeństwo to ma na celu rozbudzenie przyzwyczajenia nieustannej modlitwy oraz pogłębienie naszej nadziei i wiary w Opatrzność Bożą. Oddając cześć Matce Bożej Nieustającej Pomocy zwracamy się do Niej z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o dalsze wstawiennictwo u Boga, oczekując od Niej „nieustającej pomocy”. Istnieje też „Litania do Matki Bożej Nieustającej Pomocy”, często odmawiana przez wiernych.

Nabożeństwo to, wraz z nabożeństwem szkaplerznym, towarzyszyło od samego dzieciństwa św. Janowi Pawłowi II. Już jako papież koronował w Wadowicach obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy, czczony w Bazylice Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, w której przyjął chrzest. Koronował też osobiście wizerunek Matki Bożej Nieustającej Pomocy z sanktuarium w Jaworznie i z klasztoru karmelitanek bosych w Niedźwiadach koło Kalisza, a nadto jako pierwszy papież nawiedził kościół św. Alfonsa przy via Merulana i modlił się przed czcigodną ikoną maryjną. W swoich homiliach kilkakrotnie wspominał o nabożeństwie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

o. Szczepan T. Praśkiewicz OCD