Wziąć Maryję do siebie (por. J 19,27) cz. 1

Wprowadzenie

Zakończyliśmy cykl maryjny, zatytułowany „W szkole Maryi z Nazaretu”, który licząc 28 odcinków gościł na naszym portalu w piątki od końca czerwca ub. roku do minionego 10 stycznia. Przedstawiliśmy w nim podstawy biblijne, historię i formy kultu maryjnego na przestrzeni dziejów, a nadto tzw. kwestię maryjną, naukę Soboru Watykańskiego II i posoborowe wytyczne w odniesieniu do kultu maryjnego oraz maryjny pontyfikat św. Jana Pawła II. Rozważaliśmy także o stosowności posługiwania się określeniem duchowość maryjna, tłumacząc, co ono oznacza.

Od dziś, zachęcony przez opiekuna portalu, o. Mariusza Wójtowicza OCD, ośmielam się zaproponować nowy cykl maryjny, będący niejako konsekwencją poprzedniego – cykl zatytułowany „Wziąć Maryję do siebie” (por. J 19,27) i przedstawiający współczesne wyrazy kultu maryjnego, zatwierdzone przez Urząd Nauczycielski Kościoła i praktykowane przez chrześcijan.

W cyklu tym zostaną najpierw omówione Msze św. z uroczystości, świąt i wspomnień maryjnych Kościoła powszechnego i Kościoła w Polsce, ze wspomnienia Najśw. Maryi Panny w sobotę oraz ze Zbioru Mszy świętych Maryjnych i zatwierdzonych dla niektórych Kościołów lokalnych oraz Mszy wspólnych i Mszy wotywnych o Matce Bożej w Mszale Rzymskim.

Następnie przywołamy elementy maryjne z Liturgii Godzin oraz obecność i wzywanie wstawiennictwa Bogurodzicy w innych księgach liturgicznych.

Zostaną też przedstawione bardziej znane w Kościele powszechnym i w Kościele w Polsce nabożeństwa maryjne, tj. majowe, różańcowe, szkaplerzne, godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najśw. Maryi Panny, nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Maryi, do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, nabożeństwa fatimskie oraz Akatyst ku czci Bogurodzicy, jako główne nabożeństwo maryjne Kościołów Wschodnich.

Omówimy nadto inne formy kultu maryjnego w Kościele powszechnym („Anioł Pański”, litanię loretańską i inne litanie maryjne, pielgrzymki do sanktuariów maryjnych, kult wizerunków Matki Najświętszej i zwyczaj ich koronowania) i w Polsce (apel jasnogórski, jasnogórskie śluby Narodu Polskiego, peregrynację obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, pielgrzymki do Narodowego Sanktuarium na Jasną Górę, i inne). W końcu zobaczymy jak Najświętsza Maryja Panna jest Nauczycielką pobożności Polaków i przywołamy  ogólnopolską rozgłośnię Radio Maryja, działającą pod patronatem Matki Bożej – Gwiazdy Nowej Ewangelizacji.

o. Szczepan T. Praśkiewicz OCD