Wyrzec się wszelkiego pożądania…

Aby móc tak postępować, konieczną jest rzeczą wyrzec się wszelkiego pożądania lub upodobania, które by nie było całkowicie na chwałę Bożą, z miłości dla Tego, który w swoim życiu nie szukał niczego oprócz pełnienia woli Ojca, którą nazywał swym pokarmem (J 4, 34) s.160

Aby w pełni zrozumieć naukę św. Jana od Krzyża należy wiedzieć o czym święty myślał mówiąc, że “konieczną jest rzeczą wyrzec się wszelkiego pożądania lub upodobania…,choć akurat tutaj mamy na to odpowiedź w następnych słowach …, które by nie było całkowicie na chwałę Bożą, co więcej aby czynić to …z miłości dla Tego, który w swoim życiu nie szukał niczego oprócz pełnienia woli Ojca…”. Interpretując myśl autora dobrze jest również wiedzieć, jak święty rozumiał słowa pożądanie i upodobanie. Pisząc, że należy się ich wyrzec, autor ma na myśli negatywny kontekst ich znaczenia, tzn. pożądanie i upodobanie uważa jako coś nieuporządkowanego, a więc nie mającego w pełni odniesienia do Boga, skierowanego tylko na doczesność, aby mi było dobrze, wygodnie tu i teraz. Jest to podejście egoistyczne, nastawione na upodobanie stworzeń (rzeczy, osób) dla nich samych i w nich samych, bez odniesienia do Boga.

Święty Jan od Krzyża wyklucza życie połowiczne … które by nie było całkowicie na chwałę Bożą, a dzisiaj powiedzielibyśmy życie „byle jakie” tzn. takie gdzie coś dajemy Bogu, a coś zatrzymujemy dla siebie. Pismo Święte mówi o takich osobach, że są letni (por. Ap 3, 16). Nie mamy być letni ale powinniśmy być zimni albo gorący (por. Ap 3, 15) tzn. mamy jasno określić po czyjej stronie jestem, po stronie Boga, czy po stronie świata, na który także wpływa zły duch. Kiedy uświadomię sobie, że jestem zimny w stosunku do Boga, Jego Miłości, którą chce mi ofiarować, to wtedy mam szansę na zmianę, odwrócenie się od zła, i pójścia za Jezusem. Jeżeli natomiast wmawiam sobie, że „nie jest tak źle”, to żyję w iluzji i nie dopuszczam do swojego sumienia Bożego światła, które mogłoby mnie przemienić i zawrócić z drogi fałszu i zatracenia. Dlatego tak ważne jest stawanie w prawdzie o sobie, swoim życiu, i proszenie Jezusa o Jego łaskę dostrzeżenia prawdy.

br. Mateusz Maria od Miłości Chrystusowej