Wspomnienie św. Joachimy de Vedruna

Joachima de Vedrúna urodziła się 16 kwietnia 1783 roku w Barcelonie w Hiszpanii. Poślubiła Teodora de Mas, z którym miała dziewięcioro dzieci. W 1816 roku została wdową.

W roku 1826, za natchnieniem Ducha Świętego, założyła zgromadzenie Sióstr Karmelitanek od Miłości, które rozszerzyła na całą Katalonię. Zakładała domy opieki nad chorymi i wychowywania dzieci, zwłaszcza ubogich. Była oddana kontemplacji tajemnicy Trójcy Świętej. Jej życie duchowe cechowała modlitwa, umartwienie, oderwanie od dóbr doczesnych, pokora i miłość.

Zmarła w miejscowości Vich w 1854 roku. Kanonizował ją papież Jan XXIII w roku 1959.


Zobacz więcej:

Święta Joachima de Vedrúna 1783 – 1854