Wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi

Jakkolwiek w tym roku kalendarz liturgiczny nazajutrz uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa umieszcza celebrację Narodzenia św. Jana Chrzciciela, gdyż jest to dzień 24 czerwca, nie zapominamy, że sobota po piątkowej uroczystości Serca Bożego jest dniem poświęconym czci Niepokalanego Serca Maryi. I jakkolwiek wspomnienie to wprowadził dopiero Pius XII w 1944 roku, i obchodzono je przed posoborową reformą liturgiczną w oktawę Wniebowzięcia Matki Bożej, tj. 22 sierpnia, nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi posiada głęboki fundament biblijny („Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu” – Łk 2, 19) i sięga korzeniami XVII  wieku. Już wtedy propagował je św. Jan Eudes (zm. 1680) oddając pod opiekę Najświętszego Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi prace misyjne i apostolskie.

Głoszone przez niego nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi nabrało dużego znaczenia w XX wieku dzięki orędziu fatimskiemu, które skłoniło Piusa XII do dokonania 8 grudnia 1942 roku uroczystego aktu ofiarowania świata Niepokalanemu Sercu Maryi. Episkopat Polski tuż po wojnie wyprosił u Stolicy Apostolskiej przywilej odprawiania w każdą pierwszą sobotę miesiąca (za wyjątkiem sobót, w które przypadają inne wspomnienia) Mszy świętej o Niepokalanym Sercu Maryi, a prymas Polski, kardynał August Hlond, w obecności całego Episkopatu i około miliona pielgrzymów, 8 września 1946 roku dokonał na Jasnej Górze aktu poświęcenia Narodu Polskiego Niepokalanemu Sercu Maryi.

Niedawno, bo 6 czerwca, akt ten został ponowiony w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem, z udziałem Konferencji Episkopatu Polski, jako jeden z najważniejszych punktów obchodów setnej rocznicy objawień fatimskich w naszej Ojczyźnie. Akt ten zostanie nadto ponowiony w każdej diecezji, parafii i rodzinie 8 września br., w uroczystość Narodzenia Matki Bożej.

Kult Niepokalanego Serca odnosi się do osoby Maryi Dziewicy i ma na celu specjalne uczczenie Jej Serca, jako symbolu żarliwej miłości do Boga i do Chrystusa oraz symbolu macierzyńskiej miłości do każdego człowieka. Prowadzi jednocześnie do naśladowania miłości Maryi, Matki pięknej miłości.

Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi zalecają w Polsce agendy liturgiczne, proponując jego celebrowanie w pierwsze soboty miesiąca, zachęcając do odprawiania Mszy świętej wotywnej o Niepokalanym Sercu Maryi i stosownego nabożeństwa z wezwaniami i odnowieniem aktu poświęcenia się temuż Niepokalanemu Sercu.

Wierni, w swoim osobistym nabożeństwie mogą też posługiwać się Litanią do Niepokalanego Serca Maryi.

 o. Szczepan T. Praśkiewicz OCD