Wolą Bożą jest moja wolność

“Mucha, osiadająca na miodzie pozbawia się swobody lotu; i dusza, przywiązująca się do słodyczy duchowych, pozbawia się swobody i kontemplacji” S. 24.

Słodycze duchowe nie są niczym złym, złym jest dopiero przywiązanie, które się w nas może pojawić. To ono pozbawia nas wolności, jak muchę przyklejoną do miodu. Prawdziwa wolność wiec, to właśnie zdecydowanie się na pełnienie Bożej Woli. Jego zaś Wolą jest obdarzyć duszę darem kontemplacji.

Panu Bogu się spodobało czynić rzeczy razem z nami, dlatego czeka na naszą chęć i zaangażowanie, które by nie było możliwe wtedy, gdy nasze serce będzie przywiązane do czegoś innego poza Nim.

Św. Jan od + wzywa nas do tego, byśmy dla tymczasowego zaspokojenia naszych pożądań nie tracili większego dobra (wolności i kontemplacji), którym Bóg zechciał obdarzyć każdą duszę.

br. Peter od Miłosiernego Ojca