Wizytacja generalska w Zawoi

W niedzielę 5 maja 2019 r. przybył do nas Definitor Generalny o. Łukasz Kansy OCD, który przeprowadził w naszej wspólnocie wizytację generalską. Na wstępie o. Łukasz przedstawił program i cel wizytacji oraz nawiązał do ostatniej wizytacji Ojca Generała i Ojca Prowincjała. W kolejności przełożony domu o. Jakub, przedstawił naszą wspólnotę, pełnione przez nas posługi oraz charakter naszego domu zakonnego.

Następnego dnia o godz. 7.00 o. Łukasz przewodniczył Mszy Świętej konwentualnej oraz wygłosił okolicznościową homilię. W godzinach przedpołudniowych spotkał się z każdym z braci, aby odbyć przewidziane rozmowy. Po południu wraz z przedstawicielami naszej wspólnoty udaliśmy się do sąsiedniej Stryszawy, aby nawiedzić rodzinny dom sł. B. Kunegundy Siwiec, członkini Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych. Odwiedziliśmy również kaplicę sióstr zmartwychwstanek gdzie znajdują się doczesne szczątki Kundusi.

We wtorek po śniadaniu Ojciec Wizytator zapoznał się z układem domu gościnnego oraz naszego klasztoru. O godzinie 13.00 nastąpiło spotkanie podsumowujące, a godzinie 14.00 br. Roman odwiózł o. Łukasza do Wadowic.