Wizytacja generalska w Kluszkowcach

Od 2 do 4 maja 2019 r. miała miejsce w naszej wspólnocie w Kluszkowcach wizytacja generalska ojca definitora o. Jana Kansego OCD. W klimacie wzajemnego braterstwa Ojciec wizytator podjął dialog z każdym bratem, aby omówić to, co najważniejsze i istotne w naszym terezjańskim powołaniu.

Zwrócił uwagę na wielką wagę życia wspólnego wyrażającego się we wspólnocie stołu, wspólnotowych rekreacjach, jak również w braterskim upomnieniu i wzajemnym przebaczeniu. Podkreślił wartość modlitwy zarówno tej indywidualnej jak i wspólnotowej w budowaniu relacji i jako fundament podejmowanej pracy duszpasterskiej na rzecz Ludu Bożego naszej parafii. Zwizytował również kaplicę w Krośnicy, zaznajamiając się z sytuacją tej części parafii.

Wdzięczni za wspólne rozmowy, dyskusje i potrzebne rady pożegnaliśmy o. Łukasza, który udał się następnie z wizytą do naszej wspólnoty zakonnej w Zawoi.