Wielkopostne rekolekcje online | 29 marca: Powitanie zbawienia

Przez krzyż do światła. Bez przelania krwi nie ma odkupienia. (Hbr 9, 22). Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła. (Testament duchowy o. Jakuba)
W Nim, przez Jego krew, mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. (Ef 1, 7)
Dzisiaj pomedytuję nad śmiercią Jezusa z miłości dla mojego zbawienia. Czy przyjąłem ją w pełni?