„Wielki Mały Król” w Arenzano

Okres Bożego Narodzenia skupia naszą uwagę na „maleńkiej Dziecinie” z Betlejem, której budujemy szopki, mościmy żłóbki, śpiewamy kolędy i wystawiamy jasełka. Radością napawa nas fakt, że „Bóg tak umiłował świat, iż Syna swego Jednorodzonego dał”, a Ten narodził się z Dziewicy Maryi i „zamieszkał między nami”. Potem jakoś „za szybko” nam dorasta Jezus i zaczyna nauczać, by w okresie Wielkiego Postu oddać za nas życie. Chcemy „na dłużej” zachować piękną atmosferę Dzieciństwa Jezusa stąd też i kult Boskiego Dzieciątka. O cudownym Dzieciątku z karmelitańskiego Sanktuarium w Pradze już pisaliśmy, ale sława tegoż „Wielkiego Małego Króla” wyszła poza Pragę i znalazł On „przystań” w Arenzano, malutkim włoskim portowym miasteczku nieopodal Genui.

Początki Sanktuarium

Gdy w roku 1888 karmelici bosi szukali miejsca na fundację nowego klasztoru w pobliżu Genui, wzrok padł na Arenzano, malowniczo położone nad Morzem Liguryjskim. W 1900 r. – ówczesny przeor, o. Jan od Krzyża – umieścił w kaplicy-kościele obrazek przedstawiający „cudowne Dzieciątko Jezus z Pragi”. Promieniowanie łask było tak znaczące, a ogień żarliwości wiernych tak wielki, iż wkrótce trzeba było sprowadzać kopię figury Praskiego Jezulatka, aby zaspokoić pragnienia wielu. Dobrodziejką stała się markiza Delfina Gavotti z Savony, która ufundowała dla Arenzano figurę, przyczyniając się do rozwoju kultu. Okazale ubrana w królewskie szaty, figura zostaje uroczyście wniesiona do kościoła 15 czerwca 1902 r. i pobłogosławiona. Zaraz też zawiązuje się i zostaje przez o. Generała Zakonu Karmelitów Bosych zatwierdzone Bractwo Praskiego Dzieciątka Jezus (1903 r.). Szczodrość czcicieli „Wielkiego Małego Króla”, był atak wielka, że w 1904 r. przystąpiono do budowy nowej i większej świątyni, by mogła pomieścić wszystkich pielgrzymów przybywających z różnych stron Italii w hołdzie, prośbie, przebłaganiu i dziękczynieniu Boskiemu Dzieciątku. W 1908 r. ukończono budowę dzwonnicy, na której zawisły cztery dzwony. Największy z nich ofiarowano Dzieciątku Jezus i opatrzono następującą inskrypcją: „Ojcowie karmelici bosi ofiarowali mnie Dzieciątku Jezus z Pragi, abym swoim dźwiękiem głosił Jego chwałę, tak żeby wszyscy znali i wielbili Boskie Dzieciątko Jezus, Boga i Człowieka; żeby zesłało Ono na nich deszcz swych łask”. Sława ta, jako odpowiedź Bożej Miłości i Bożego Miłosierdzia na wiele ludzkich wołań o pomoc i ratunek dotarła również do Watykanu. Papież Pius XI, żywo zainteresowany rozwojem kultu Bożego Dzieciątka w Arenzano, ufundował i pobłogosławił złotą koronę, wysadzaną brylantami i małymi diamentami (wykonana przez złotnika Dodevilla w Genewie), którą następnie uroczyście nałożył na skronie Jezusa watykański sekretarz stanu, kardynał Rafael Merry de Val – 6 września 1924 r. W 1928 r. karmelitański kościół w Arenzano, podniesiono do godności Bazyliki mniejszej – zatwierdzając w nim Sanktuarium Praskiego Dzieciątka Jezus.

Cudowne ocalenie

Pod koniec II wojny światowej, w roku 1944, kiedy Włochy poddały się aliantom i armii Stanów Zjednoczonych, hitlerowcy zaczęli bombardować okolice Arenzano. I gdy kanonada zbliżała się do miasta, mieszkańcy trwając na modlitwie przed cudowną figurą „Wielkiego Małego Króla”, prosili Jezusa o Miłosierdzie i ochronę, w zamian ślubując, że „jeśli żadnemu z mieszkańców Arenzano nie spadnie włos z głowy, złożą w darze wdzięczności złotą kulę w Jego lewej dłoni”. Przez pięć straszliwych dni i nocy (w sierpniu 1944 r.), bomby nieprzerwanie spadały na miasto burząc domy, szkoły, zakłady i niewielki kościół parafialny. Gdy w końcu bombardowanie ustało, znaleziono cztery martwe osoby – ale jak się później okazało, byli to obcy, którzy prawdopodobnie dostali się do miasta tuż przed zrzuceniem bomb. Skoro więc wszyscy mieszkańcy Arenzano przeżyli i Sanktuarium ocalało, stało się wszem i wobec jasnym, iż jest to za sprawą cudownego zdziałania Praskiego Dzieciątka Jezus, faktycznie królującego w Arenzano. Wdzięczny lud jeszcze tego samego roku wypełnił swoje obietnice i uroczyście złożył w Jego dłoni złotą kulę.

Nawiedzając Sanktuarium

Stojąc na placu przed Bazyliką wita wszystkich pielgrzymów 1,5 metrowa pozłacana figura „Wielkiego Małego Króla” usytuowana na 10 m kolumnie, błogosławi i zaprasza do wnętrza świątyni oraz na otwarte wirydarze wraz z podcieniami (jeden z figurą MB Szkaplerznej, drugi z figurą św. Teresy od Dzieciątka Jezus). W prezbiterium na marmurowym tronie w niszy pod baldachimem cudowna figura Praskiego Dzieciątka Jezus w czerwonym płaszczu przyjmuje hołd od wszystkich przybywających z pokłonem i modlitwy darami, słucha ich i obdarza łaskami (o czym świadczą liczne wota na ścianach). Na sklepieniu absydy ponad tronem malowidło z Dzieciątkiem królującym w niebie i wiernymi poddanymi – za wskazaniem karmelity – zanoszącymi swe błagania wobec Najwyższego. Na sklepieniu nawy głównej sceny z życia małego Jezusa i Świętej Rodziny, postaci Ewangelistów i świętych karmelitańskich. Również boczne kaplice dedykowane są wielkim świętym Karmelu, św. Józefowi i MB Królowej Szkaplerza św. Na uwagę zasługują liczne i piękne witraże oraz malowidła nawiązujące do dzieciństwa Jezusa, apoteozy Dzieciątka i adoracji przez karmelitów i karmelitanki. Jednym słowem czuć zewsząd atmosferę ciepła domowego ogniska, prostotę – a zarazem majestat. Zaprawdę w tej świątyni mieszka chwała Boża. Ciekawostką są również figuralne miniaturowe ceramiczne sceny odnoszące się do Bożego Narodzenia, autorstwa Eliseo Salino, prezentujące całą gamę różnokolorowych postaci adorujących Pana Jezusa w żłóbku w grocie betlejemskiej.

o. Paweł Ferko OCD

fot. vittoriadaily.net


Wesprzyj dowolną kwotą rozwój naszego portalu i odbierz darmowy e-book „Opiekun Odkupiciela”Na zakończenie roku poświęconego św. Józefowi przeczytaj o Jego roli w Karmelu i poznaj naszych świętych, szczególnych jego czcicieli!”

Regulamin przekazywania darowizn online poprzez serwis PayU na rzecz Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, z siedzibą przy ul. Glogera 5... Zobacz więcej

Regulamin przekazywania darowizn online poprzez serwis PayU na rzecz Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, z siedzibą przy ul. Glogera 5 w Krakowie.

 1. Niniejszym regulamin określa warunki przekazywania darowizn online za pomocą formularza dostępnego na stronie www.karmel.pl poprzez operatora płatności PayU.
 2. Strona internetowa www.karmel.pl jest administrowana przez Krakowską Prowincję Zakonu Karmelitów Bosych, 31-222 Kraków, NIP: 945-18-40-422, tel. 12 416 85 41.
 3. Płatności online są obsługiwane przez operatora płatności PayU z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, 60-166 (https://poland.payu.com).
 4. Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwani dalej darczyńcą.
 5. Przekazane darowizny wykorzystane zostaną wyłącznie na cele statutowe Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, w tym na działalność kultu religijnego, charytatywną, opiekuńczą, oświatową, kulturalną, pożytku publicznego, w zakresie opieki nad zabytkami oraz inną, zgodną z zasadami i potrzebami Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych.
 6. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę. Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu PayU.
 7. Wpłat darowizn online dokonywane są z użyciem przelewu elektronicznego obsługiwanego przez PayU.
 8. W celu przekazania darowizny należy na stronie https://karmel.pl w module do płatności wpisać wysokość darowizny. Akceptacja niniejszego regulaminu następuje poprzez kliknięcie przycisku WSPIERAM w celu przekierowania do serwisu PayU.
 9. Wpłaty darowizn online dokonywane za pomocą płatności PayU nie podlegają zwrotom.
 10. Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych zapewnia ochronę danych osobowych otrzymanych od PayU zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Administratorem danych uzyskanych od PayU w procesie przekazywania darowizn online jest Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych. Administratorem danych uzyskanych w ramach usługi płatności online jest PayU.
 11. Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych zapewnia, iż dane osobowe darczyńców otrzymane od PayU przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji umowy darowizny, w tym obsługi bankowej i księgowej darowizn, a także w celu realizacji uzasadnionego interesu Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych oraz z zachowaniem warunków określonych w klauzuli informacyjnej.
 12. Korzystanie z płatności online jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji tej płatności.
 13. Darczyńcy dokonujący płatności za pośrednictwem serwisu PayU mogą składać reklamację dotyczące Usługi Płatności PayU, jeżeli przekazana przez niego darowizna nie została zrealizowana lub została zrealizowane niezgodnie z Regulaminem dokonywania wpłat w serwisie PayU.