Wielkanocne życzenia Prowincjała

Przyszedł Jezus, stanął pośrodku
i rzekł do nich: «Pokój wam!»
A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok.
J 20, 19-20

Drodzy w Chrystusie, Siostry i Bracia,

Stajemy na progu Świąt Wielkanocnych. W setną rocznicę objawień fatimskich, w jubileuszowym roku 400-lecia erygowania Polskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, przygotowując się do Kapituły Prowincjalnej razem z Maryją, naszą Matką i Siostrą, radujemy się zmartwychwstaniem Jej Syna. Z Maryją pielgrzymujemy do Wieczernika, Ogrójca, na Golgotę, do grobu wykutego w skale. W tych wszystkich miejscach, w których Jezus doświadczył boleści, zdrady, ościenia śmierci, podczas wielkanocnego poranka dzięki wierze odkrywamy tajemnicę Bożej miłości przekraczającej śmierć, przebaczającej grzech i przychodzącej z darem nowego życia.

Wyrażając radość z dorocznego obchodu uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego, ze zwycięstwa życia nad śmiercią, światła nad ciemnością, dobra nad złem, nadziei nad zwątpieniem, życzę, by ten błogosławiony czas umocnił nas w wierze, nadziei i miłości. Niech te wielkie tajemnice będą źródłem światła rozjaśniającego drogi naszego życia.

 Z braterskim pozdrowieniem i błogosławieństwem

o. Tadeusz Florek OCD
Prowincjał

Kraków, Wielkanoc 2017