Słowo na SOBOTĘ ciszy i zadumy

Mało co tak bardzo wskazuje na Boga i tak natarczywie woła o Boga, jak właśnie przeżycie Jego nieobecności.
Czas nieobecności Boga, to czas Jego przychodzenia w nowości.

Wiara, nadzieja i miłość to trzy sposoby, które uczą radzenia sobie z doświadczeniem Bożego milczenia.

Tajemnicy – w odróżnieniu od problemu – nie można zdobyć; trzeba cierpliwie przebywać na jej progu i trwać w niej.

Wiara uczy nas żyć tajemnicą.
Wiara, jeśli jest żywa, ma swój wdech i wydech, swoje dnie i swoje noce.

ks. Tomáš Halík