Wiedza Krzyża

Zbliżająca się uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego, ukazuje nam Krzyż, jako znak zwycięstwa, dowód ogromnej miłości, lekarstwo na nasze rany zadane przez grzech. O tej sile znaku zwycięstwa przypominają nam nieustannie święci. Edyta Stein – św. Teresa Benedykta od Krzyża, mogłaby nam na temat wiele powiedzieć. Sama zdobyta przez Chrystusa właśnie pod tym znakiem. Gdy pod koniec 1917 roku zginął na froncie zachodnim jej ulubiony wykładowca Adolf Reinach, poszła pocieszyć jego ukochaną żonę Annę. Bała się tego spotkania, bo nie wiedziała jak pomóc w cierpieniu. Pani Reinach, głęboko wierząca chrześcijanka, przyjęła śmierć męża jako udział w Krzyżu swego Mistrza. Choć przeżywała do głębi ból utraty ukochanej osoby, na Edycie wywarła wrażenie osoby tak silnej, tak bardzo umocnionej przez Boga. Kilka lat później o tej chwili powie: „Był to moment, w którym moja niewiara załamała się, judaizm zbladł, a Chrystus zajaśniał: Chrystus w tajemnicy Krzyża”. Ta tajemnica towarzyszyła jej przez całe życie, przyjęła ją jako swoją, a swoistym testamentem jest jej studium „Wiedza Krzyża”.

Wiedza Krzyża to dobrze poznana prawda – teologia Krzyża – żywa, rzeczywista i oddziałująca prawda; jak nasionko zostaje zasadzona w duszy, zapuszcza w niej korzenie i rośnie, odciska na niej swe piętno, określa jej całe postępowanie, tak iż promieniuje z niego i staje się poznawalna dzięki niemu. W tym sensie mówi się o „wiedzy świętych”, a my mówimy o wiedzy Krzyża.

Publikacja:
Edyta Stein, Wiedza Krzyża. Studium o św. Janie od Krzyża, Kraków 2013.

o. Piotr Hensel OCD