W języku japońskim i wietnamskim

Tłumaczenia dzieł świętego Jana od Krzyża

Pisma duchowe świętego Jana od Krzyża są źródłem inspiracji i praktycznych porad dla ludzi pragnących bliskości Boga. Przetłumaczono je na wiele języków. Fotografie pokazują japońskie wydanie Cántico espiritual, Tokio 1963 i wietnamskie tłumaczenie Dichos de luz y amor, Nam-Vang 1960. Tłumaczenia te potwierdzają uniwersalność twórczości świętego Doktora Kościoła.

Jan de Yepes urodził się w roku 1542 w Fontiveros w Hiszpanii. Mając dwadzieścia lat wstąpił do Karmelu. Stał się głównym pomocnikiem Teresy od Jezusa w dziele reformy Zakonu. Jako karmelita bosy przyjął imię Jana od Krzyża, ukochał bowiem krzyż Chrystusa i prosił Boga, aby nigdy nie brakowało mu cierpienia. Modlitwa ta została wysłuchana. Jego reformatorska działalność sprowadziła nań liczne cierpienia. Jan od Krzyża głosił konieczność całkowitego ogołocenia wewnętrznego, aby dojść do pełni zjednoczenia z Bogiem. Naukę swoją zawarł w dziełach mistyczno-ascetycznych pisanych prozą i wierszem. Zmarł 14 grudnia 1591 roku w Ubedzie. W 1726 roku papież Benedykt XIII ogłosił go świętym, a Pius XI w roku 1926 Doktorem Kościoła Powszechnego.