VII Karmelitańskie Dni Młodzieży na Ukrainie

Kto szuka prawdy, szuka Boga.

Z zawartego w tych słowach doświadczenia św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein) starali się zaczerpnąć uczestnicy VII Karmelitańskich Dni Młodzieży w dniach od 10 do 13 sierpnia. Pod koniec poprzednich KDM, które odbyły się w 2021 roku, a były poświęcone świętemu Józefowi, zapowiedzieliśmy, że kolejnym Dniom będzie patronowała Edyta Stein. W zeszłym roku z powodu ograniczeń związanych z wojną nie udało się przeprowadzić spotkania. Choć w sytuacji wojennej Ukrainy niewiele się zmieniło, postanowiliśmy w tym roku spróbować i dzięki Bożej Opatrzności nasze starania zostały sowicie nagrodzone.

Dzień I

Do tradycji KDM na Ukrainie należy już kilka stałych punktów, które staramy się zachować. Rozpoczęliśmy jak zwykle w Berdyczowie, w czwartek, 10 sierpnia. Tu młodzież zawarła pierwsze znajomości miedzy sobą i z Edytą Stein. Kilka teatralnych scen z życia Edyty oraz konferencja o. Józefa Kucharczyka ilustrowana zdjęciami przybliżyły jej postać młodzieży. Mszy św. inaugurującej wydarzenie przewodniczył kustosz Sanktuarium, o. Witalij Kozak. Następnie wyruszyliśmy dużym autobusem do Gwozdawy. Ta niewielka miejscowość z naszym kościołem i klasztorem nieodmiennie oddziałuje na każdego swoim prostym pięknem od pierwszych chwil od przybycia. Młodzież znalazła gościnę u mieszkańców wioski i w naszym klasztorze. W tym roku liczba uczestników była w porównaniu z poprzednimi spotkaniami niewielka. Około pięćdziesiąt młodych osób udało się rozmieścić bez problemu. Spotkanie z Jezusem podczas adoracji zakończyło pierwszy wieczór.

Dzień II

Każdy dzień KDM rozpoczyna się u nas półgodzinną adoracją. Ojciec Maksymilian Podwika wraz z postulantami przygotowali głębokie rozważania z wykorzystaniem cytatów z dzieł św. Teresy Benedykty od Krzyża. Pierwszą konferencję wygłosiła Natalia Owdijczuk. W niezwykle przystępny sposób przybliżyła młodzieży temat „wczucia” zgłębiany przez naszą Świętą w jej pracy doktorskiej. Z powodu nagłej choroby swojego dziecka prelegentka nie mogła przybyć osobiście, ale pomimo technicznych trudności udało się przeprowadzić spotkanie z nią za pomocą Internetu. Młodzież podzielona na pięć grup pogłębiała usłyszane treści w trakcie dzielenia. Podczas kazania na Mszy św. z formularzem o świętej Teresie Benedykcie przybliżyliśmy się do tajemnicy jej świadomego uczestnictwa w krzyżu, stania się świadomą ofiarą za swój naród, a także za jego oprawców. Po obiedzie nastąpił, jak zwykle na KDM, bardzo ciekawy czas warsztatów. Warsztat z gry na instrumentach perkusyjnych poprowadził Wiktor Lisnikiwski, perkusista znanego na Ukrainie chrześcijańskiego zespołu „Kana”. Krótkiego kursu podstawowych umiejętności pierwszej pomocy udzielili absolwenci berdyczowskiego liceum medycznego. Wyrobu ozdób z gliny polimerycznej uczyła s. Kamila Dziś, terezjanka, a przyozdabiania pierników nasza niezrównana w tej dziedzinie parafianka –Marina Sawicka. Na wieczór przeznaczony był program modlitewny. W zadumie przeszliśmy spokojnymi drogami Gwozdawy rozważając stacje Dogi Krzyżowej. Duży krzyż niesiony wspólnie przez młodych ludzi pomagał w przeżyciu tej tajemnicy. Drogą krzyża przyszliśmy do Zmartwychwstałego Jezusa, czekającego na nas w Najświętszym Sakramencie. Tu nasz Pan, wystawiony w półtorametrowej monstrancji, słuchał tego, co każdy z uczestników starał się wyrazić w Jego obecności.

Dzień III

W sobotę konferencję wygłosił o. Witalij Kozak. Z właściwą sobie umiejętnością przemawiania do młodych ludzi przybliżył im tematy antropologiczne z nauczania Edyty Stein, a przede wszystkim jej naukę o godności człowieka przejawiającej się w jego rozumności i wolności decydowania o sobie. Mszy św. w tym dniu przewodniczył o. Oleksander Karczajew, przełożony klasztoru w Gwozdawie. Podjął on temat drogi, jaka przywiodła Edytę do wiary, a szczególnie znaczenia spotkania z osobami wierzącymi. Wesoły wieczór dał młodzieży możliwość integracji i wyrażenia swojej radości. Wieczorna adoracja, pod niebem rozświetlonym tylko gwiazdami i nikłym światłem padającym na wielką monstrancję, przyniosła nam wszystkim doświadczenie głębokiej modlitwy. Stało się to w dużej mierze dzięki piosenkom i rozważaniom przygotowanym przez młode osoby: Anastazję Kudysz i Anastastazję Suworową.

Dzień IV

W niedzielę, w ostatni dzień KDM, po porannej adoracji i śniadaniu, nastąpiło ciekawe spotkanie które zatytułowaliśmy: „Odwiedziny u zakonnika, zakonnicy i kleryka”. Troje z nas: o. Maksymilian Podwika, s. Kamila Dziś i br. Władysław Nehrebecki odpowiadali na zapisane wcześniej na kartkach pytania młodzieży. O godzinie 11.00 nastąpił jeden z ostatnich już punktów naszych Dni: niedzielna Eucharystia. Na liturgii zebrała się parafialna wspólnota Gwozdawy i młodzież uczestnicząca w KDM. Mszy św. przewodniczył biskup pomocniczy diecezji Kijowsko Żytomierskiej Oleksander Jazłowiecki. Podzielił się z nami doświadczeniem Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie. Po Mszy św. przyszedł czas na wyrażenie wdzięczności Panu Bogu, organizatorom i wszystkim osobom, które wniosły swój wkład w niezapomniane przeżycie Karmelitańskich Dni Młodzieży.

Po obiedzie znów trzeba było wsiąść do autobusu, który przewiózł młodzież do Berdyczowa. W naszym sanktuaryjnym kościele nastąpiła piękna chwila przyjęcia szkaplerza karmelitańskiego przez dość liczną grupę młodzieży. Po ucałowaniu relikwii św. Teresy Benedykty od Krzyża i błogosławieństwie biskupa Oleksandra nastąpił moment pożegnania.

Urok gwozdawskiego zakątka, przepełnionego ciszą i modlitewną atmosferą, skłania do planowania kolejnych, bardziej kameralnych spotkań prowadzących młodzież w głąb doświadczenia bliskości z Bogiem. Kierowani tym wrażeniem myślimy o jesiennych spotkaniach. Odczuliśmy wszyscy, że warto pogłębić znajomość z tegoroczną patronką KDM, warto młodzież z Ukrainy poprowadzić przy pomocy znaków wiary, które święta Teresa Benedykta od Krzyża – Edyta Stein zauważyła na swojej drodze.