Rekrutacja do Karmelitańskiego Instytutu Duchowości

Karmelitański Instytut Duchowości 5 września 2023 roku otwiera rekrutację do 2-letniego STUDIUM DUCHOWOŚCI oraz rocznego STUDIUM POGŁĘBIAJĄCEGO. Zapisy przyjmowane będą przez formularz na stronie internetowej KID.

 

Studium Duchowości

Oferta Studium Duchowości skierowana jest do osób pragnących zdobyć intelektualne podstawy z zakresu chrześcijańskiej teologii duchowości. Zajęcia odbywają się w cyklu dwuletnim, co oznacza, że aby zrealizować kompletny program Studium, można do niego przystąpić w dowolnym roku. Studium Duchowości składa się z wykładów kursorycznych (teologia duchowości, historia duchowości, duchowość karmelitańska, duchowość liturgiczna, duchowość patrystyczna, duchowość maryjna, kierownictwo duchowe) oraz z wykładów monograficznych o zmiennej tematyce. Zajęcia odbywają się co piątek w godzinach 17.00-20.15. Między dwoma półtoragodzinnymi wykładami ma miejsce 15-minutowa przerwa, podczas której można skorzystać z kawiarenki KID.

Pierwsze zajęcia zbliżającego się semestru zimowego odbędą się w dniu 13 października 2023, a ostatnie w dniu 2 lutego 2024. Wstępny plan zajęć, który może jeszcze ulec niewielkim zmianom, dostępny jest tutaj:

W semestrze zimowym 2023/2024 w Studium Duchowości realizowane będą cztery przedmioty:

  • teologia duchowości (o. prof. Jerzy Gogola OCD)
  • duchowość patrystyczna (o. dr Stanisław Łucarz SJ)
  • monograf biblijny (dr Maria Miduch)
  • historia duchowości (o. lic. Paweł Hańczak OCD)

 

Studium Pogłębiające

Oferta Studium Pogłębiającego skierowana jest do osób zainteresowanych duchowością karmelitańską, szczególnie do absolwentów Studium Duchowości KID. Ma ono pełnić funkcję formacji permanentnej, dlatego jego program będzie aktualizowany co roku. Studium Pogłębiające składa się z wykładów monograficznych o zmiennej tematyce, w większości poświęconych zagadnieniom z zakresu teologii biblijnej i duchowości karmelitańskiej.

Zajęcia Studium Pogłębiającego realizowane są w sześć sobót wykładowych w ciągu semestru. Odbywają się w godzinach 8.30-18.15 i składają się zazwyczaj z 5 wykładów (po 1,5h) oraz dłuższej przerwy obiadowej, podczas której można skorzystać z kawiarenki KID. Pierwsze zajęcia zbliżającego się semestru odbędą się 21 października 2023, a ostatnie 3 lutego 2024. Wstępny plan zajęć, który może jeszcze ulec zmianom, dostępny jest tutaj:

W semestrze zimowym 2023/2024 Studium Pogłębiającego realizowane będzie pięć wykładów monograficznych:

  • Indywidualna komunikacja Boga z człowiekiem w Starym Testamencie. Podstawy relacji według zamysłu Boga (s. Joanna Nowińska SM)
  • Współczesne wyzwania duchowości chrześcijańskiej (s. Tereza Huspekova CHR)
  • Zmysły i modlitwa (o. Paweł Porwit OCD)
  • Przestrogi św. Jana od Krzyża (o. Paweł Hańczak OCD)
  • Między rozmyślaniem a kontemplacją. O rozwoju modlitwy w ujęciu karmelitańskim (o. Jakub Przybylski OCD)

 

Dodatkowe informacje

Studium Duchowości oraz Studium Pogłębiające są inicjatywami karmelitów bosych, pragnących w systematyczny i przystępny sposób przekazać wiedzę niezbędną, by skutecznie i owocnie poruszać się po ścieżkach życia wewnętrznego. Studium służy formacji osobistej i nie zapewnia żadnych oficjalnych uprawnień ani tytułów naukowych.

Aktualnie trwają prace mające na celu modernizację oficjalnej strony internetowej Instytutu oraz sprzętu do nagrań i transmisji wykładów. Przygotowywana jest również specjalna wewnętrzna platforma dostępna dla słuchaczy, gdzie będą przechowywane nagrania wykładów dostępne przez cały rok trwania zajęć.

Prosimy cierpliwie czekać na zakończenie prac i serdecznie zachęcamy do skorzystania z oferty dydaktycznej KID.

 

o. Przemysław Pliszczyński OCD
Dyrektor Karmelitańskiego Instytutu Duchowości