Uroczystości jubileuszowe w Berdyczowie

Sanktuarium M.B. Szkaplerznej obchody 25-lecia odzyskania kościoła dla parafii i dla Karmelu. Bo właśnie 8 grudnia 1991 roku została odprawiona pierwsza oficjalna suma odpustowa w ruinach mocno zniszczonej dawnej świątyni karmelitańskiej oddanej na mocy dekretu z 4 grudnia w ręce kościoła rzymsko-katolickiego. Przewodniczył jej wtenczas ks. bp Jan Purwiński, a z karmelitów obecni byli o. Serafin Tyszko, o. Benedykt Krok i o. Dawid Ulman.   W godzinach przedpołudniowych o. Prowincjał Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych, Tadeusz Florek i o. Delegat Prowincjała na Ukrainie, Józef Kucharczyk odwiedzili ks. bpa emeryta Jana Purwińskiego w Żytomierzu (który był od początku tworzenia się struktur diecezjalnych i parafialnych na Ukrainie w 1991 r. i wiele karmelitom dopomógł, on też koronował obraz MB Berdyczowskiej w 1998 r.) dziękując za wieloletnią pomoc, opiekę, współpracę.

O godz. 17.00 rozpoczęła się modlitwa dziękczynno – błagalna – śpiew Godzinek ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP i różaniec w intencji wszystkich tych, którzy przyczynili się do odzyskania kościoła i jego odbudowy oraz rozwoju parafii. O godz. 18.00 nastąpiło powitanie Nuncjusza Apostolskiego na Ukrainie abpa Claudio Gugerotti’ego, który zaproszony został, aby przewodniczyć uroczystościom jubileuszowym. W Liturgii wzięli udział przedstawiciele wielu wspólnot i organizacji kościelnych i państwowych: z Nuncjatury Apostolskiej, z Konsulatu Generalnego RP z Winnicy, z diecezji kijowsko-żytomierskiej, z władz państwowych Ukrainy (poseł, radni), kapłani i siostry zakonne oraz parafianie całego Berdyczowa i okolicznych wiosek. Karmel reprezentował o. Prowincjał z Krakowa, Tadeusz Florek, o. Maksymilian Podwika z Lublina oraz współbracia z całej Delegatury Ukraińskiej na czele z o. Delegatem Józefem Kucharczykiem. Nie mogło zabraknąć ss. Honoratek i ss. Terezjanek od początku współpracujących w dziele ewangelizacji i katechizacji parafian. Jeszcze przed mszą św. wszystkich serdecznie i ciepło powitał kustosz Sanktuarium o. Rafał Myszkowski, dziękując za wielkie dzieło, ogromny wkład wielu osób i wciąż żywe świadectwo wspólnotowego działania kilku pokoleń.

Przez wybranych parafian przybliżona została pokrótce historia powstania i rozwoju, wydarzeń dziejowych i przełomowych, kasacji i odradzania się Sanktuarium MB Berdyczowskiej, a szczególnie ostatnich 25 lat. Eucharystii przewodniczył (w asyście 16 kapłanów, w tym jednego grekokatolika) i słowo pasterskie wygłosił abp Claudio Gugerotti – dziękując za walkę o wiarę w czasach Komuny, odwagę i żywe świadectwo trwania mocno przy Jezusie i Jego Kościele zachęcając do pielęgnowania najcenniejszych wartości, wspólnotowego działania, z nadzieją patrzenia na przyszłość i nieustannego szukania umocnienia w Maryi, która królowała i króluje w tym miejscu obdarowując potrzebnymi łaskami i krzepiąc serca w godzinach prób. Na koniec Liturgii zabrał głos o. Prowincjał podsumowując 25-lecie, dziękując wszystkim za wkład w wielką sprawę odzyskania i odrodzenia się kościoła-parafii w wymiarze materialnym i duchowym, życząc owocności prac i posługi na dalsze lata.

W piątek, 9 grudnia po mszy św. wieczornej odbył się wieczór wspomnień z prezentacją zdjęć. Kilka osób pamiętających tamte dni i wydarzenia sprzed 25 lat opowiadało o własnych przeżyciach, o determinacji, nadziei i wspólnotowym zaangażowaniu w walkę o odzyskanie kościoła, a potem o współpracy z karmelitami w dziele odnowy życia duchowego parafii.

W sobotę, 10 grudnia również po mszy św. wieczornej w przedłużonym dziękczynieniu w śpiewie pieśni i świadectwie wiernych (w tym o. Maksymiliana Podwiki) wybrzmiało wielkie uwielbienie Boga, podzięka Maryi, Pani Berdyczowskiej i hołd wielu osobom zaangażowanym w odzyskanie, odnowę i rozbudowę sanktuarium.

A w niedzielę, 11 grudnia o godz. 10.00 wyruszyła z kaplicy przy ul. Cudnowskiej 81 (kaplica, gdzie przetrwało życie wiary i moc sakramentów w latach komuny) procesja dziękczynno-błagalna wieńcząca obchody jubileuszu 25-lecia odzyskania kościoła, powrotu karmelitów bosych do Berdyczowa i odrodzenia duszpasterstwa.

o. Paweł Ferko OCD