Uroczystość św. Józefa u karmelitów bosych w Krakowie

W tym nietypowym czasie walki z koronawirusem, odpust ku czci św. Józefa – Patrona Krakowa, odbył się również inaczej niż zwykle (19 marca 2020). Przy ołtarzu zgromadziło się jedynie kilku ojców z naszej wspólnoty. Nie było gości z dekanatu. Lud Boży był reprezentowany przez około 45 osób. Tyle samo śledziło przebieg Liturgii poprzez transmisję internetową na stronie www.karmel.pl – youtube.

Uroczystościom przewodniczył o. Marian Zawada OCD. W słowie rozważania podkreślił, że św. Józef jest patronem na trudne czasy. Bóg dawał Mu zawsze wyjątkowe zadania. Czas walki epidemicznej z potężnym wrogiem biologicznym jest na pewno poddany wstawienniczej mocy Patrona Krakowa. Ufna modlitwa do Opiekuna Pana Jezusa otwiera przed nami perspektywę nadziei przezwyciężenia potężnego zagrożenia.

o. Bartłomiej Józef Kucharski OCD