Trwa Kapituła Generalna naszego Zakonu

Kapituła Generalna naszego Zakonu odbywa się w Rzymie od poniedziałku 30 sierpnia. W sumie wezwano na nią 95 braci karmelitów bosych z 5 kontynentów. Do tych współbraci dołączają goście: 4 współbraci niekapłanów, którzy przybędą, aby być świadkami ich codziennego życia, oraz 6 młodych współbraci (urodzonych w latach 1982-1993), którzy przez jeden dzień podzielą się swoimi radościami, aspiracjami i wizjami Karmelu i jego przyszłości. Do tej listy musimy dodać kolejnych 11 braci, którzy będą służyć kapitule: sekretariat, tłumaczenia, liturgia, komunikacja, prawo kanoniczne itp.

To naprawdę cały Zakon, w wymiarze międzynarodowym, który gromadzi się, aby celebrować to wielkie wydarzenie kościelne Kapituły. Będzie to słuchanie „tego, co Duch mówi do Kościołów” (Ap 2,7), „rozeznanie znaków czasu” (Mt 16, 3), a następnie „stanie się świadkami [Chrystusa] w Jerozolimie, w całej Judei i Samarii oraz po krańce ziemi ”(Dz 1, 8). To znaczy, używając słów naszej Świętej Matki Teresy: „Poszukując więc tego, co mogłabym uczynić dla Jego chwały, wydawało mi się, że powinnam zacząć od wypełnienia obowiązków mojego powołania” (Życie 32, 9).

Pandemia Covid-19 i jej różne ograniczenia sprawiły, że tym razem przygotowania do Kapituły Generalnej były nieco bardziej skomplikowane. Niestety niektórzy współbracia nie będą mogli odbyć tej podróży. W przypadku innych (Brazylia i Indie) trzeba było użyć dużo energii i wystosować wiele próśb o uzyskanie niezbędnych pozwoleń. „La paciencia todo lo alcanza” (cierpliwość osiągnie wszystko). Niektórzy kapitulni są już w Rzymie (lub we Włoszech), aby przed otwarciem Kapituły przeprowadzić kwarantannę wymaganą przez włoskie Ministerstwo Zdrowia. Bracia z Teresianum udostępnili im 40 pokoi w jednym ze skrzydeł budynku.

29 sierpnia wieczorem wszyscy zgromadzą się w domu „La Salle”. Jak sama nazwa wskazuje, jest to struktura należąca do Braci Szkół Chrześcijańskich. Znajduje się on przy Via Aurelia, 25 minut spacerem od Watykanu. Może pomieścić 180 osób i posiada niezbędne zaplecze do zorganizowania Kapituły Generalnej. To właśnie w tym miejscu, z pięknym 5-hektarowym parkiem, bracia będą celebrować 92. Kapitułę Generalną.

Aby zacieśnić komunię z wami wszystkimi, chcieliśmy również poinformować, że będziecie mogli śledzić postępy Kapituły za pomocą trzech narzędzi:

Informacje będą dostępne w 4 językach: angielskim, hiszpańskim, francuskim i włoskim. Pod koniec każdego dnia przedstawimy relację z tego, co wydarzyło się w poprzednich godzinach. Jeśli chodzi o wyniki wyborów, przekażemy je, gdy tylko będą dostępne. Uwaga: jeśli nie masz Facebooka lub Twittera, to żaden problem: na naszej stronie dwa okna pozwalają na przeglądanie całej zawartości tych kanałów.
Módlmy się za tę Kapitułę Generalną i za cały Zakon, abyśmy mogli w pełni żyć tymi słowami z Dziejów Apostolskich: „Kościół cieszył się pokojem w całej Judei, Galilei i Samarii. Rozwijał się i żył bogobojnie, i napełniał się pociechą Ducha Świętego” (Dz 9, 31).


Kapituła Generalna – dzień 1 – 30 sierpnia

Członkowie Kapituły zebrali się o 7 rano na Jutrznię i czas modlitwy. Następnie o godz. 9.30 Ojciec Generał Saverio Cannistrà oficjalnie otworzył Kapitułę Generalną.

Ojciec Generał rozpoczął od nawiązania do składu kapituły (obecni i nieobecni). Bracia, którzy przybyli z Indii, kończąc kwarantannę w Teresianum, mogli uczestniczyć w otwarciu kapituły przez pośrednictwo Zoom. Jako ciekawostka, w tym roku ponad połowa kapitulnych bierze udział po raz pierwszy w Kapitule Generalnej.

Kapituła przeprowadziła kilka wyborów związanych z jej funkcjonowaniem:

  • jako sekretarz (o. Angelo Lanfranchi) i jego asystent (o. Grzegorz Firszt);
  • 4 moderatorów sesji (ojcowie Javier Mena Lima i Johannes Gorantla, którzy są definitorami, oraz o. Fausto Lincio, prowincjał Lombardii, i o. Lázaro Iparraguirre, prowincjał Nawarry;
  • Zgromadzenie zatwierdziło Normy dotyczące przeprowadzania Kapituły Generalnej, dzienny harmonogram i kalendarz Kapituły.

O. Generał skomentował te elementy. W szczególności wyjaśnił, że w tym roku Definitorium chce dać więcej miejsca na spotkania i pracę w grupach, zarówno pod względem języka (angielski, francuski, hiszpański, włoski), jak i obszaru geograficznego.

O godzinie 12 odprawiona została Eucharystia. Przewodniczył jej arcybiskup José Rodriguez-Carballo, sekretarz Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. We wprowadzeniu do Mszy wotywnej o Duchu Świętym podkreślił, że podczas tej Kapituły musimy dać miejsce Duchowi Świętemu w naszych umysłach, w naszych sercach, ale także podczas naszych głosowań. Jego homilia koncentrowała się następnie wokół trzech głównych idei: radości, bycia prorokami nadziei i wzajemnego wsparcia.

Dziś po południu kapitulni zebrali się w grupach roboczych.

Za: https://www.carmelitaniscalzi.com/
Tłumaczenie: o. Grzegorz A. Malec OCD