II Dzień Kapituły Generalnej

31 sierpnia 2021
Dzisiejszej porannej Mszy św. przewodniczył nasz współbrat, bp Oswald Escobar OCD.  Jego homilię można streścić w słowach: duch rozeznania i czujności w słuchaniu Pana.

Następnie zebraliśmy się o 9.00 rano w auli kapituły, by przeżyć przedpołudnie o charakterze rekolekcyjnym. Zaczęliśmy od wysłuchania bp. Libanori SJ, biskupa pomocniczego Rzymu. Jego rozważanie oparte na 1 Krl 19 dotyczyło drogi proroka Eliasza, który uciekł na pustynię i szedł przez 40 dni na górę Pana. Możemy przywołać główne myśli: fakt, że zostaliśmy wybrani i posłani przez Boga, daje nam zdolność powrotu do Tego, który nas posłał. Jednak musimy iść na pustynię, gdzie Bóg przemawia, gdzie Bóg zawarł przymierze. Mons. Libanori wyciągnął następnie praktyczne wnioski: trzeba podtrzymywać żywą nadzieję dla naszego świata. Dlatego być może nadszedł czas, aby przyjąć postawę Apostołów zgromadzonych w Wieczerniku wraz z Maryją, w oczekiwaniu na przyjście Ducha Świętego: tylko prawdziwy kontemplatyk może rozeznawać i głosić drogi Pana.

W drugiej części przedpołudnia nasz współbrat bp Oswald Escobar OCD, w nawiązaniu do adhortacji papieża Franciszka, podzielił się z nami tym, co oznacza „Karmel otwarty [wychodzący]”. Po wyliczeniu wielu rocznic, które będą miały miejsce w ciągu najbliższych sześciu lat, wspomniał o dwóch wyjątkowych wydarzeniach w historii naszego Zakonu, które miały miejsce w ciągu ostatniego sexenium: po raz pierwszy cały Zakon w swoich różnych gałęziach czytał razem i na całym świecie pisma Świętej Matki, a następnie wszyscy bracia podjęli relekturę naszych Konstytucji. Biskup Escobar dostrzegł także trzy aktualne wyzwania dla naszego Zakonu: zaangażowanie w nową ewangelizację, przejście od autoreferencyjności do solidarności oraz troskę o tych, których powierzył nam Bóg (owczarnię i braci).

Po południu bracia spotkali się ponownie, aby dyskutować w małych grupach. Następnie o godzinie 17.30 w sali kapituły, każda z grup podzieliła się kwestiami podniesionymi w raportach różnych struktur związanych z zarządem centralnym, a także konkretnymi kwestiami dotyczącymi niektórych obszarów geograficznych.

Sesja zakończyła się o godzinie 19:00, po czym zgromadziliśmy się na wspólnej modlitwie i nieszporach.

Tłum. O. Andrzej M. Cekiera OCD, za: www.carmelitaniscalzi.com