Traci kto polega tylko na sobie

„Jak wiele tracą ci którzy polegają tylko na sobie”.

Dzisiejszy świat proponuje taki sposób funkcjonowania jakby wszystko zależało tylko i wyłącznie od konkretnej osoby. W związku z tym rozwijają się bardzo przeróżne plany rozwoju, realizacji siebie, coachingi. A zapomina się w tym wszystkim oczywiście o Bogu.

Św. Teresa od Jezusa, na warunki XVI-wiecznej Hiszpanii, była wykształconą i dbającą o siebie kobietą. Więc nie chodzi w jej sposobie myślenia, żeby nic nie robić i o siebie w ogóle nie dbać. Ale jednak coś innego postawiła na pierwszym miejscu – zaufanie Bogu. A w związku z tym, poleganie przede wszystkim na Nim. Wsłuchiwanie się w Jego głos, zadbanie o relację z Bogiem każdego dnia. A z tego w konsekwencji wypłynęła zdrowa troska o rozwój własnych talentów, darów i predyspozycji. Po to, by ostatecznie służyć innym.

o. Paweł Hańczak OCD