Toga purpurowa miłości

Szata nie tylko ma za zadanie chronić to, co cenne, ochraniać to, co słabe, kamuflować, ukrywać, to, co jest narażone na niebezpieczeństwa, powinna również odstraszać potencjalnych wrogów. Taką rolę pełni tunika koloru czerwonego, która symbolizuje miłość. Czerwień nadaje wdzięku innym barwom, sprawia, że są bardziej widoczne, wyraziste. Dzieje się tak dlatego, że miłość tak podnosi duszę, że stawia ją bardzo blisko Boga.

Dzięki tej czerwonej szacie, dusza nie tylko zyskuje, ale chroni się i zabezpiecza przed swoim wrogiem, jakim jest ciało, bo tam, gdzie jest miłość Boża, tam nie ma miłości własnej, ani swoich spraw. Miłość umacnia inne cnoty, dając im wzrost i siłę, by strzegły duszy. Bez miłości żadna cnota nie jest miła Bogu, bo jak powiedział św. Paweł  „Gdybym posiadał wszelkie dary, a miłości bym nie miał, byłbym niczym.

br. Tomasz Kozioł OCD