Tęsknota

Adwent to czas oczekiwania na przyjście Pana. I w związku z tym św. Teresa chce nas nakierować na pewien stan serca, który jest bardzo pożądany w życiu duchowym – a jest to tęsknota. Bóg chciałby nas przez naszą Świętą zapytać – jakie masz oczekiwania wobec Mnie? I kim Ja dla Ciebie jestem? Czy naprawdę za Mną tęsknisz, gdy nie masz czasu na modlitwę = spotkanie ze Mną, albo gdy na niej są tylko rozproszenia i oschłości, a do tego przychodzi senność.

Tęsknota to stan, który pokazuje nam, że ktoś dla nas jest ważny. A Bóg chciałby stać się Kimś ważnym w Twoim życiu. Św. Teresa tęskniła coraz bardziej z biegiem czasu i lat, i chciałaby nas nauczyć tęsknoty. A jej pouczenie to – „módl się, spotykaj się z Przyjacielem”, z Tym o którym do jakiegoś stopnia już wiesz, że Cię kocha. A z miesiącami, latami modlitwy całkowicie się do tego przekonasz.

o. Paweł Hańczak OCD