Terezjańska Nowenna do Ducha Św. | “Dar rozumu” – dzień 4

Spocznij na nas, Duchu Miłości!

Dar rozumu

Dzień 4
Zrozumiałam, że doskonałość ma wiele stopni i że każdy decyduje w sposób wolny, na ile odpowie na zaproszenie Naszego Pana. Może uczynić dla Niego mało lub dużo, mówiąc krótko: może przebierać wśród wyrzeczeń, których On od nas wymaga.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Rozważanie

Dar rozumu nie należy wiązać tylko z intelektem, który jest niezbędny do przeprowadzenia refleksji, analizowania różnych sytuacji, planowania lub oceniania. Ten dar pomaga dostrzec, że ponad różnymi aspektami rzeczywistości i prawami nauki jest Boży plan zbawienia. Rozum ubogacony działaniem Ducha Świętego pozwala człowiekowi dostrzec niewidzialną rzeczywistość, coś czego nie można zweryfikować w sposób empiryczny. Dar rozumu pomaga nam dostrzec obecność Jezusa Chrystusa w Eucharystii, czy też rozumieć, co Bóg chce nam powiedzieć w swoim Słowie.

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus w swoich pismach często używała słowa „zrozumiałam”. W szarym, monotonnym życiu za klauzurą, zastanawiała się, wyciągała wnioski i przekładała na konkretne czyny, to co odkryła dzięki darowi rozumu. Współpracowała z łaską i miała otwarte serce na nadprzyrodzoną rzeczywistość. Św. Teresa może być dla nas wzorem ciągłej refleksji nad tym, do czego dążymy, co chcemy osiągnąć w naszym życiu, i czy rzeczywiście jesteśmy wierni podjętym zobowiązaniom.

Modlitwa

Duchu Święty Rozumu, spraw, abyśmy potrafili zrozumieć tajemnicę naszego zbawienia. Prosimy Cię przez wstawiennictwo św. Teresy od Dzieciątka Jezus o łaskę żywej i niezachwianej wiary.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…