Terezjańska Nowenna do Ducha Św. | “Dar męstwa” – dzień 6

Spocznij na nas, Duchu Miłości!

Dar męstwa

Dzień 6
Męczeństwo, oto marzenie mojej młodości, to marzenie wzrastało wraz ze mną w odosobnieniu Karmelu… Lecz czuję, że i to marzenie jest szaleństwem, gdyż nie umiałabym ograniczyć moich pragnień do tylko jednanego męczeństwa. Aby się zadowolić, potrzebowałabym ich wszystkich.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Rozważanie

Dar męstwa pomaga nam przeżywać różne życiowe trudności z wytrwałością i w zaufaniu do Boga, który jest naszym Ojcem. Męstwo jest nam potrzebne także w walce duchowej, w rozeznawaniu pokus i w pokonywaniu wszystkiego, co oddala nas od Boga. Męstwo powinno być codzienną cechą życia chrześcijańskiego. Należy pamiętać, że dar męstwa to nie uczucie, ale postawa woli. Męstwo wyraża się także w stałość i wytrwałości wobec podjętych przez nas zobowiązań.

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus przypomina wojowniczkę, która gotowa jest do boju na śmierć i życie. Wojowniczkę, która nie zawaha się oddać życia za wiarę w Jezusa. Była mężna i odważna w swoich decyzjach, pomimo swojej słabości i maleńkości. Św. Teresa może być dla nas wzorem mężnego pokonywania trudności zewnętrznych i wewnętrznych, duchowych i fizycznych.

Modlitwa

Duchu Święty Męstwa, spraw, abyśmy potrafili cierpliwie znosić wszystkie trudności i cierpienia. Prosimy Cię przez wstawiennictwo św. Teresy od Dzieciątka Jezus o stałość w dążeniu do tego, co święte i dobre.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…