TeresaREKO 10 – Stopnie modlitwy

Cztery - zdaje mi się - mogą być sposoby podlewania: albo ciągnąć wodę ze studni, co jest pracą bardzo uciążliwą, albo za pomocą norii czy wodociągu, dobywając wodę przez obracanie koła, jak tego sama nieraz próbowałam. Tu praca jest mniejsza od poprzedniej i więcej dostaje się wody, albo sprowadzając wodę z rzeki czy ze strumienia. I ten sposób jest o wiele lepszy, bo i ziemia obficiej nasyca się wodą, nie potrzeba, więc tak częstego podlewania, i ogrodnik mniejszą ma pracę, albo wreszcie za pomocą obfitego deszczu. Wtedy Pan sam bez żadnej naszej pracy podlewa. Ten sposób bez żadnego porównania przewyższa wszystkie poprzednio wymienione.

św. Teresa od Jezusa, Księga życia 11, 7