Teresa i Maryja

„Dałem ci […] tę Najświętszą Dziewicę. A ty co możesz mi dać w zamian?”.

To słowa, które św. Teresa od Jezusa usłyszała na modlitwie od Boga. Zarówno naszej świętej, jak i nam Bóg daje swoją Matkę. A ona nami się opiekuje, modli się za nas, jest z nami „w każdy czas”. Jak realnie Panu Bogu możemy za tę łaskę podziękować? Za łaskę osoby, za łaskę kogoś, kto nas kocha bez granic. Kto nieustannie zawierza nas Bogu, każdego dnia.

Trwamy właśnie w czasie nowenny szkaplerznej. Ważne, aby był to także czas dziękczynienia i uwielbienia, za wszystko co Bóg nam czyni przez ręce Maryi, ale też za to, że dał nam Ją za Matkę i Opiekunkę.

o. Paweł Hańczak OCD