Szyk obronny

Przy 3 strofie „Pieśni duchowej" warto zatrzymać się dłużej, bo jest tam przywołany symbol szyku obronnego, o którym mówi św. Jan od Krzyża w słowach:

Szukając mojej miłości, przejdę przez szyk obronny.

Jak święty sam wyjaśnia pod postacią szyków obronnych rozumie duchy ciemności, które usiłują sprowadzić z drogi szukania Boga i jego woli. W przeciwieństwie do dzikiego zwierza jest to realny wróg i przeciwnik naszego zbawienia. Dlatego jego pokusy i podstępy są silniejsze i cięższe, trudniejsze do zrozumienia. Używają do pomocy dwóch innych wrogów, którymi są świat i ciało. Co może go zwyciężyć? Tylko moc Boża, w którą trzeba się przyoblec, o czym mówi św. Paweł w liście do Efezjan:

Przyobleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła.

br. Tomasz Kozioł OCD