Szkoła modlitwa

Modlitwa jest jak wrażliwa roślina, którą człowiek wraz z Duchem Świętym hoduje w sercu. By się rozwijała, potrzebuje nie tylko właściwej gleby. Sprawą wielkiej wagi jest także ochrona przed tym, co modlitwę niszczy lub zniekształca. Stosowane w Katechizmie Kościoła Katolickiego wyrażenie walka modlitwy, uświadamia nam z całym realizmem, czym w istocie jest modlitwa. Nigdy nie była ona sprawą samych tylko pragnień i dobrych chęci, lecz całkowicie przynależy do walki duchowej. Dlatego sama sprowadza do naszego życia doświadczenie zmagania. Skoro jest walką, to trzeba zapytać: Przeciw komu? Jest walką przeciw nam samym i przeciw szatanowi. Na modlitwie musisz pokonywać siebie, spoczywającą w tobie spuściznę grzechu pierworodnego i grzechów osobistych: lenistwo, szukanie siebie, niechęć do ofiary, ślepe zawierzenie własnemu sprytowi. Musisz także podejmować walkę z szatanem, który zrobi wszystko, by odwieść cię od modlitewnego stylu życia.

2 listopada 2021

Modlić się za zmarłych

W pewnej chwili w nocy przyszła jedna z naszych sióstr do mnie, która umarła przed dwoma miesiącami. Była to siostra pierwszego chóru. Ujrzałam ją w strasznym […]
12 lutego 2021

Skoncentrowanie na Miłości

Oto postawa, która streszcza duchowość św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza. Teresa, kochając, uświęca życie. Ma żywą świadomość tego, że gdy się kocha, rzeczywistość staje się inna, piękniejsza [...]
5 lutego 2021

Działać czyli „wszystko czynić z miłości”

„Modlitwa jest dla mnie wzniesieniem serca, prostym spojrzeniem ku Niebu, okrzykiem wdzięczności i miłości zarówno w cierpieniu, jak i radości”.
29 stycznia 2021

Przyjaźń z Jezusem

„Modlitwa jest dla mnie wzniesieniem serca, prostym spojrzeniem ku Niebu, okrzykiem wdzięczności i miłości zarówno w cierpieniu, jak i radości”.
22 stycznia 2021

Pragnienie modlitwy według św. Teresy od Dzieciątka Jezus

„Modlitwa jest dla mnie wzniesieniem serca, prostym spojrzeniem ku Niebu, okrzykiem wdzięczności i miłości zarówno w cierpieniu, jak i radości”.
15 stycznia 2021

Wsłuchiwać się i patrzeć na Jezusa

Wpis dostępny również w wersji audio: Karmelici Bosi · Wsłuchiwać Się I Patrzeć Na Jezusa Każdy z nas ma swoje perykopy, fragmenty, słowa w Piśmie Świętym, […]
24 listopada 2020

Modlitwa jako współodczuwanie z Kościołem

Karmelici Bosi · Modltwa jako współodczuwanie z Kościołem w rozumieniu św. Teresy od Jezusa Chciałbym podzielić się w moim referacie tym jak św. Teresa od Jezusa […]
13 listopada 2020

Filary Modlitwy – Miłość Bliźniego

Karmelici Bosi · Filary Modlitwy – Miłość Bliźniego Od nas Pan dwóch tylko rzeczy żąda: byśmy miłowali Jego i byśmy miłowali bliźniego, do tego ma zmierzać […]
6 listopada 2020

Filary modlitwy – wolność wewnętrzna

Karmelici Bosi · Filary Modlitwy – Wolność Wewnętrzna Tak to jest, że każdy z nas jest związany uczuciowo, psychicznie, czy też myślami z jakimiś osobami czy […]
30 października 2020

Filary modlitwy – pokora

Karmelici Bosi · Filary modlitwy – Pokora „Niech każda patrzy, ile ma pokory, a zobaczy jak daleko postąpiła w doskonałości”. (DD 12,6) Tak św. Teresa od […]