Szkoła modlitwa

Modlitwa jest jak wrażliwa roślina, którą człowiek wraz z Duchem Świętym hoduje w sercu. By się rozwijała, potrzebuje nie tylko właściwej gleby. Sprawą wielkiej wagi jest także ochrona przed tym, co modlitwę niszczy lub zniekształca. Stosowane w Katechizmie Kościoła Katolickiego wyrażenie walka modlitwy, uświadamia nam z całym realizmem, czym w istocie jest modlitwa. Nigdy nie była ona sprawą samych tylko pragnień i dobrych chęci, lecz całkowicie przynależy do walki duchowej. Dlatego sama sprowadza do naszego życia doświadczenie zmagania. Skoro jest walką, to trzeba zapytać: Przeciw komu? Jest walką przeciw nam samym i przeciw szatanowi. Na modlitwie musisz pokonywać siebie, spoczywającą w tobie spuściznę grzechu pierworodnego i grzechów osobistych: lenistwo, szukanie siebie, niechęć do ofiary, ślepe zawierzenie własnemu sprytowi. Musisz także podejmować walkę z szatanem, który zrobi wszystko, by odwieść cię od modlitewnego stylu życia.

20 stycznia 2018

Święta o porywczym temperamencie cz. 4

Całą do dyspozycji Boga Elżbieta wierzyła w Trójcę Świętą, lecz wiara w tę tajemnicę aż do tamtej chwili pozostawała jakby „na uwięzi”. Podobne doświadczenia ma zapewne […]
19 stycznia 2018

Droga serca

Fragmenty książki H. J. M. Nouwena Droga serca. 1. Pustelnia Pustelnia jest piecem przemiany. Nie mając pustelni, pozostajemy ofiarami naszego społeczeństwa i jesteśmy ciągle uwikłani w iluzje fałszywego […]
12 stycznia 2018

Od adoracji do ewangelizacji

Adoracja eucharystyczna stawia człowieka wierzącego przed złożoną w ofierze obecnością Jezusa, który z miłości oddał swoje życie. Adoracja „utrwala” Jezusa w sytuacji „kryzysowej”, w tej najtrudniejszej […]
5 stycznia 2018

Miłość, która trzyma nas przy zdrowych zmysłach

Notatki z książki o. M. Foley OCD “Miłość, która trzyma nas przy zdrowych zmysłach” Życie ukryte jest przejawem decyzji Teresy o tym, by w oczach świata […]
29 grudnia 2017

Książeczka o dobrym czasie

Ciekawe fragmenty z publikacji o Wilfrida Stinissena OCD “Książeczka o dobrym czasie” Człowiek sam decyduje o tym, czy przeszłość będzie ciężarem, który pociąga za sobą i […]
22 grudnia 2017

O nudzie w życiu duchowym

Pragnienie życia z Bogiem Przypatrzmy się sobie. Jesteśmy wypełnieni po brzegi pragnieniem i oskarżeniem. Spotkanie Boga obudziło w nas prawdziwy apetyt na życie z Nim składające […]
15 grudnia 2017

Panie naucz nas modlić się

Notatki z książki o. Wilfrida Stinissena “Panie naucz nas modlić się”. Modlitwa to postawa życiowa. Ona jest czymś głęboko ludzkim, jej brak jest czymś nieludzkim. Modlitwa […]
1 grudnia 2017

Sztuka modlitwy i rzemiosło

Ze sztuką modlenia się i rzemiosłem w modlitwie jest podobnie jak z naturą i łaską – obie rzeczywistości muszą współpracować. Aby człowiek stawał się sobą, żeby […]
24 listopada 2017

Modlitwa – Jaką ścieżką Duch Święty chce mnie prowadzić?

Każdy z nas jest niepowtarzalny. Dla każdego z nas Ojciec Niebieski przygotował wyjątkową drogę. Skoro cel, do którego dążymy będzie miał w każdym z nas inną […]
17 listopada 2017

Modlitwa – ale jaka?

Ilu ludzi tyle sposobów rozmawiania z Bogiem, mnożą się szkoły modlitwy, które zapraszają, by skorzystać i ich doświadczeń, rodziny zakonne wypracowały swoje systemy rozwijania tego daru […]