Szkoła modlitwa

Modlitwa jest jak wrażliwa roślina, którą człowiek wraz z Duchem Świętym hoduje w sercu. By się rozwijała, potrzebuje nie tylko właściwej gleby. Sprawą wielkiej wagi jest także ochrona przed tym, co modlitwę niszczy lub zniekształca. Stosowane w Katechizmie Kościoła Katolickiego wyrażenie walka modlitwy, uświadamia nam z całym realizmem, czym w istocie jest modlitwa. Nigdy nie była ona sprawą samych tylko pragnień i dobrych chęci, lecz całkowicie przynależy do walki duchowej. Dlatego sama sprowadza do naszego życia doświadczenie zmagania. Skoro jest walką, to trzeba zapytać: Przeciw komu? Jest walką przeciw nam samym i przeciw szatanowi. Na modlitwie musisz pokonywać siebie, spoczywającą w tobie spuściznę grzechu pierworodnego i grzechów osobistych: lenistwo, szukanie siebie, niechęć do ofiary, ślepe zawierzenie własnemu sprytowi. Musisz także podejmować walkę z szatanem, który zrobi wszystko, by odwieść cię od modlitewnego stylu życia.

6 kwietnia 2020

Wielki Poniedziałek – rozważanie

Na sześć dni przed Paschą Jezus jest w Betanii. To Jego sprawdzony azyl, gdzie w gronie swoich przyjaciół, może poczuć się bezpiecznie. To tutaj dokonał dotychczas […]
6 kwietnia 2020

Szkoła modlitwy wewnętrznej cz.9

Józef, Tomasz, Samarytanka, Piotr i Maryja – to postaci, które charakteryzują pięć sfer czy też momentów modlitwy wewnętrznej. Józef symbolizuje sferę zarządzania ciałem, przestrzenią i czasem […]
5 kwietnia 2020

Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej – rozważanie

Wielki Tydzień otwiera Niedziela Palmowa. To dzisiaj Jezus z pokorną odwagą wjeżdża do Jerozolimy – miasta końca i początku. Był już tutaj wiele razy. Zna to […]
5 kwietnia 2020

Szkoła modlitwy wewnętrznej cz.8

Codziennie na różne sposoby słuchamy Słowa Bożego, drugiego człowieka i świata. We wszystkich tych momentach przemawia Bóg. W trakcie rozmowy z drugim człowiekiem, wsłuchując się w […]
4 kwietnia 2020

Rozważania na Wielki Tydzień

Wielki Tydzień - przestrzeń ostatnich ziemskich dni Jezusa. To czas końca i początku, cierpienia i tryumfu, przemawiającej pustki i niewypowiedzianej radości.
4 kwietnia 2020

Szkoła modlitwy wewnętrznej cz.7

Ojcze Nasz i Zdrowaś Maryjo to dwie ustne modlitwy, które towarzyszą wszystkim tradycjom duchowości chrześcijańskiej. Po pierwsze dlatego, że są to teksty z Nowego Testamentu: pierwsza […]
2 kwietnia 2020

Szkoła modlitwy wewnętrznej cz.6

Codziennie na różne sposoby słuchamy Słowa Bożego, drugiego człowieka i świata. We wszystkich tych momentach przemawia Bóg. W trakcie rozmowy z drugim człowiekiem, wsłuchując się w […]
1 kwietnia 2020

Szkoła modlitwy wewnętrznej cz.5

Językiem nawrócenia jest modlitwa wewnętrzna: na niej dokonuje się spotkanie między wybaczającym, kochającym Mistrzem i milczącym grzesznikiem, który uświadamia sobie, jak daleko jest od szczęścia i […]
31 marca 2020

Szkoła modlitwy wewnętrznej cz.4

Nadzieja odwołuje się do pamięci, jest tęsknotą za Bogiem, która przekracza zmysły. Przemieniony Jezus wzbudził nadzieję w sercach uczniów, że i oni będą przemienieni, że ich […]
28 marca 2020

Szkoła modlitwy wewnętrznej cz.3

Drugim ważnym darem jest miłość. Bóg wlał ją w serce każdego z nas, abyśmy mogli się wzajemnie kochać. Miłość do Boga ma wiele odcieni: święci Karmelu […]