Szkoła modlitwy kontemplacyjnej

Apostołowie prosili Jezusa: „naucz nas się modlić” (Łk 11,1). W tych słowach wyrażone jest pragnienie milionów ludzkich serc. Modlitwy można i warto się uczyć, bo sam Jezus pragnął, by Jego uczniowie tak czynili.

Szkoła modlitwy kontemplacyjnej to propozycja dla wszystkich, którzy pragną poznać miłość Boga i żyć w intymnej bliskości z Nim. Relacja z Bogiem potrzebuje nieustannego ociosywania z tego, co ją obciążą bądź uniemożliwia. Wymaga też poznawania sposobów radzenia sobie w czasie wewnętrznej oschłości, poczucia opuszczenia, ciemności czy zwątpienia. Modlitwa pozostawiona sama sobie staje się jak dziki ogród zachwaszczony koncentracją na sobie; natomiast kształtowana i pielęgnowana staje się przestrzenią odpocznienia i odzyskiwania sił.

Przewodnikami w Szkole Modlitwy są dla nas święta Teresa od Jezusa i święty Jan od Krzyża – mistrzowie życia duchowego. Ich pisma to akwedukty Bożej mądrości – przekazują niezmienne prawdy o człowieku i miłującym Bogu. Utkane licznymi wskazówkami, radami i przestrogami stają się podręcznikiem życia kontemplacyjnego.  

Szkoły modlitwy kontemplacyjnej przy naszym klasztorze odbywają się zazwyczaj dwa razy w miesiącu: w drugą i czwartą sobotę miesiąca. O 9:30 zapraszamy na konferencję dotyczącą rozwoju życia duchowego: karmelitańskiej metody modlitwy, filarów duchowości, zewnętrznych i wewnętrznych warunków modlitwy, oczyszczenia i duchowej pustyni, przygotowania do przyjęcia daru kontemplacji, modlitwy odpocznienie, zjednoczenie, stopni miłości itd.

Po konferencji będziemy starali się praktykować sercem to, co poznaliśmy rozumem – stąd propozycja Modlitwy wewnętrznej (o 10:15), w ciszy, z elementami prowadzenia. Natomiast po Modlitwie wewnętrznej zapraszamy na Eucharystię (o godz. 11:00), która jest szczytem doświadczenia mistycznego – zjednoczeniem z Wcielonym Bogiem.

Staramy się, by nasza kaplica była odpowiednią przestrzenią do modlitwy. Poza troską o zapewnienie temperatury pokojowej chcemy też dać możliwość skorzystania ze stołeczków karmelitańskich, a z czasem umożliwić dostęp do pism świętych Mistyków Karmelu. Nade wszystko jednak wspólnym wysiłkiem budujemy przestrzeń ciszy i modlitwy, która pomoże odwiedzającym to miejsce spotkać żywego Boga.

Szkoła jest dostępna dla wszystkich, wstęp jest wolny. Każdy może skorzystać z niej w takiej mierze, w jakiej pragnie i ma możliwość.  

Terminy spotkań:

11 i 25 lutego oraz 11 i 25 marca 2023

Miejsce spotkania:

Klasztor Karmelitów Bosych

Ul. Jastrzębia 16

40-661 Katowice

Tel.: 504 575 584

Serdecznie zapraszamy!

Karmelici Bosi