Rekolekcje w Czernej 2023


Drodzy Przyjaciele naszego Domu Rekolekcyjnego w Czernej!

Rok 2023 w Karmelu jest Rokiem św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Przypada w nim 150. rocznica urodzin Teresy (2 I 1873), a także 100. rocznica jej beatyfikacji (29 IV 1923). Święta, która jest Patronką naszego Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus i niezrównaną Przewodniczką ćwiczeń duchowych w naszym Domu Rekolekcyjnym, jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych i kochanych kobiet w Kościele i w świecie.

Gdzie tkwi sekret duszy tej młodej dziewczyny, która zmarła w wieku 24 lat, a która za życia nie była znana prawie nikomu, poza wąską grupą krewnych i przyjaciół? Odpowiedź znajdujemy w jej Dziejach duszy: „Nareszcie znalazłam moje powołanie, moim powołaniem jest miłość. Tak, znalazłam swoje miejsce w Kościele. W sercu Kościoła, mojej Matki, będę Miłością, w ten sposób będę wszystkim i moje marzenie zostanie spełnione”.

Rzeczywiście, uśmiechnięta m i ł o ś ć Teresy wciąż promieniuje bezinteresownym pięknem i darmową wolnością. Nie odpycha, ale przyciąga. Nie skupia na sobie, ale wychodzi do drugiego. Nie budzi zawiści, ale zachwyca. Jest po prostu cudem, który wskazuje na samo centrum życia chrześcijańskiego – na Jezusa.

To ewangeliczne pojęcie miłości zaważyło w każdym razie o przyznaniu Teresie 19 X 1997 roku tytułu doktora Kościoła – „doktora w dziedzinie nauki o miłości Bożej”. Czyżby ono też skłoniło UNESCO do wpisania Teresy z Lisieux na listę osób „dziedzictwa ludzkości”, które mają być uhonorowane w latach 2022-2023? Tego nie wiemy, ale w Czernej na pewno nie raz usłyszycie głos „eksperta w scientia amoris” (św. Jan Paweł II).

Zapraszamy!

STYCZEŃ

30 – 1.0.23. Żyj naPrawdę! “Ja jestem Drogą” (J 4,6). Karmelitańska szkoła duchowości ze św. Edytą Stein – dla młodych (18-35 lat). 

o. Marcin Fizia, s. Terezitta Górka, s. Marisława Proszko

LUTY

3 – 5 Ukochane z “charakterkiem”. Dni skupienia z bohaterkami biblijnymi- dla kobiet.
s. Terezitta Górka, s. Marisława Proszko

10 – 12 Świętość to wybór, a nie szczęśliwy traf. Życie św. Szarbela pustelnika z Libanu, światłem dla człowieka XXI wieku. Dni skupienia otwarte dla wszystkich.

ks. Norbert Tomczyk

17 – 19 “Nie bój się, wszystko skończy się dobrze”. Dni skupienia z Julianą z Norwich – otwarte dla wszystkich.o. Marcin Skowronek

23 – 26 Pustynia – dla spragnionych ciszy i modlitwy.

MARZEC

3 – 5 Żyj naPrawdę! “Ja jestem Prawdą” (J 14,6). Karmelitańska szkoła duchowości ze św. Edytą Stein – dla młodych (18-35 lat).

o. Marcin Fizia, s. Terezitta Górka, s. Marisława Proszko

10 – 12 Duch Święty zstąpi na Ciebie. Życie w Duchu Świętym na wzór Maryi. Dni skupienia otwarte dla wszystkich.

o. Andrzej Szewczyk

17 – 19 “W sercu Kościoła, mej Matki, będę miłością” (św. Teresa od Dzieciątka Jezus). Dni skupienia otwarte dla wszystkich.

o. Włodzimierz Tochmański

24 – 26 Poza miastem… Wprowadzenie w Triduum Paschalne – jak pięknie i głęboko przeżyć Paschę.  Dni skupienia otwarte dla wszystkich.

o.  Bartłomiej Kolankiewicz  

31 – 2. 04. “Modlitwa i wyrzeczenie – bronią niezwyciężoną, którą dał mi Jezus” (św. Teresa od Dzieciątka Jezus). Dni skupienia otwarte dla wszystkich.

o.  Rafał Prusko  

KWIECIEŃ

14 – 16 Cierpienie – sens czy absurd? Biblijne dni skupienia otwarte dla wszystkich.

dr Danuta Piekarz i ks. Paweł Figura SDB

21 – 23  Św. Teresa z Lisieux – szaleństwo ufności i miłości. Dni skupienia otwarte dla wszystkich.

ks. Andrzej Muszala

28. 04. – 3. 05. O upragnionym uczuciu radości i o niepożądanym smutku. Rekolekcje otwarte dla wszystkich.

o. Albert Wach

MAJ

5-7 Nie naciskaj, bo się zamknę… Dni skupienia dla małżeństw.

o. Stanisław Miernik

12 – 14 Ukochane z “charakterkiem”. Dni skupienia z bohaterkami biblijnymi- dla kobiet.

s. Terezitta Górka, s. Marisława Proszko

19 – 21 Żyj naPrawdę! “Ja jestem Bramą” (J 10,9). Karmelitańska szkoła duchowości ze św. Edytą Stein – dla młodych (18-35 lat).

o. Marcin Fizia, s. Terezitta Górka, s. Marisława Proszko

26 – 28 O łagodności Boga. Dni skupienia otwarte dla wszystkich.

o. Jakub Przybylski

CZERWIEC

2 – 4 Walka duchowa w życiu chrześcijanina: w jakim sensie świat jest dla nas przeciwnikiem? Jak walczyć? Dni skupienia otwarte dla wszystkich.

o. Andrzej Ruszała

9 – 11 Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata. Dni skupienia otwarte dla wszystkich.

o. Bazyli Mosionek

16 – 18 Ukochane z “charakterkiem”. Dni skupienia z bohaterkami biblijnymi- dla kobiet.

s. Terezitta Górka, s. Marisława Proszko

23 – 28 Opcja Teresy: ze św. Teresą od Jezusa w trudne czasy. Rekolekcje otwarte dla wszystkich.

o. Sławomir Chudzik

30. 06 – 5. 07. Jezus i kobiety. Rekolekcje dla kobiet – z elementami warsztatowymi.

s. Terezitta Górka, s. Marisława Proszko, Krystyna Pietraszko – Skalny

LIPIEC

7 – 12 “Chodźcie i spór ze Mną wiedźcie”. Jak pogodzić sprawiedliwość i miłosierdzie? Rekolekcje biblijne otwarte dla wszystkich.

dr Danuta Piekarz, ks. Paweł Figura SDB

14 – 16 “Bóg nie postawił mnie na tej ziemi po to, abym odniosła sukces, ale bym była wierna” (Matka Teresa z Kalkuty). Dni skupienia połączone z nocą czuwania przed uroczystością Matki Bożej z Góry Karmel.

o. Bogusław Krzempek

18 – 23 Przypatrzcie się bracia powołaniu waszemu. Rekolekcje dla małżeństw.

o. Andrzej Szewczyk

27 – 30 Żyj naPRAWDĘ! Ja jestem Drogą, Prawdą, Bramą, Życiem (por. J 10,9.14,6). Ze św. Edytą Stein na ścieżce do życia z miłości. XIX Karmelitańskie Dni Młodych

Zgłoszenia i informacje: www.kdmczerna.pl lub 501 959 725.

SIERPIEŃ

1 – 6 O Błogosławieństwach ewangelicznych. Rekolekcje dla tych, którzy chcą być szczęśliwymi.

o. Romuald Gościewski

8 – 13 Czy znasz swego Boga i najlepszego Przyjaciela? O tajemnicy Osoby Jezusa Chrystusa. Rekolekcje otwarte dla wszystkich.

o. Albert Wach

15 – 20 “Wielbi dusza moja Pana”. Rekolekcje z Maryją –  otwarte dla wszystkich.

o. Paweł Urbańczyk

22 – 27 Nie jesteśmy sierotami. Moim Ojcem jest Abba. Rekolekcje o ojcowskim Sercu Boga.

o. Marcin Skowronek

22 – 27 “Pouczę cię… jak masz żeglować przez wzburzone morze świata” (św. Teresa od Dzieciątka Jezus). Jak dobrze wystartować w życie. Rekolekcje dla dziewczyn (18-30 lat).

s. Terezitta Górka, s. Marisława Proszko

WRZESIEŃ

1-3 Urocze zaułki liturgii. Dni skupienia otwarte dla wszystkich.

o. Marian Zawada

8 – 10 “Wychodzi tu bowiem dusza, by dokonać tak heroicznego i tak niezwykłego dzieła, jakim jest zjednoczenie jej z Boskim Oblubieńcem” (św. Jan od Krzyża). Dni skupienia o najgłębszym celu ludzkich pragnień – zjednoczenie z Panem Bogiem – otwarte dla wszystkich.

o. Przemysław Pliszczyński

15 – 17 Brat Wawrzyniec od Zmartwychwstania – życie w obecności Bożej. Dni skupienia otwarte dla wszystkich.

o. Paweł Wojnowski

22 – 24 “Gdy lew zaryczy, któż się nie ulęknie” (Am 3,8). P tym jak czytać Pismo Święte. Karmelitańska szkoła duchowości dla starszych (35+).

o. Marcin Fizia

PAŹDZIERNIK

6 – 8 Żyj naPrawdę! “Ja jestem Życiem” (J 14,6). Karmelitańska szkoła duchowości ze św. Edytą Stein – dla młodych (18-35 lat).

o. Marcin Fizia, s. Terezitta Górka, s. Marisława Proszko

13 – 15 “Wspaniała zapłata dla tych, co według niej postępują” (Ps 111, 10). Dni skupienia o bojaźni Bożej – otwarte dla wszystkich.

o. Krzysztof Żywczyński

20 – 22 Wartość i znaczenie dziewictwa oraz czystości w życiu duchowym. Jak w dzisiejszym świecie wytrwać w czystości serca i ciała. Dni skupienia dla kobiet stanu wolnego w każdym wieku.

o. Konrad Małys OSB

26 – 29 Pustynia –  dla spragnionych ciszy i modlitwy.

LISTOPAD

3 – 5 Prosta droga do świętości, śladami św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Dni skupienia otwarte dla wszystkich.

o. Krzysztof Górski

10 – 12  Piękno i sens życia: “dusza owładnięta miłością nie potrafi pozostać bezczynną” (św. Teresa od Dzieciątka Jezus). Dni skupienia otwarte dla wszystkich.

o. Rafał Prusko

24 – 26 “Żyć miłością” (św. Teresa od Dzieciątka Jezus). Dni skupienia otwarte dla wszystkich.

o. Paweł Hańczak

GRUDZIEŃ

1 – 3 Ukochane z “charakterkiem”. Dni skupienia z bohaterkami biblijnymi- dla kobiet.

s. Terezitta Górka, s. Marisława Proszko

8 – 10 Odkryj w sobie dziecko. Dni skupienia z Dzieciątkiem Jezus – otwarte dla wszystkich.

o. Marcin Skowronek

15 – 17 Nadzwyczajna codzienność rodziny św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Dni skupienia otwarte dla wszystkich.

o. Włodzimierz Tochmański

29. 12. – 1. 01. 2024 Karmelitańska szkoła duchowości dla młodych (18-35 lat).

o. Marcin Fizia, s. Terezitta Górka, s. Marisława Proszko


I N F O R M A C J E

1. Dom rekolekcyjny. Dysponuje siedemdziesięcioma miejscami. Uczestnicy rekolekcji mieszkają w pokojach dwu-, trzy- i czteroosobowych. Zapewniamy zmianę pościeli i całodzienne wyżywienie, natomiast prosimy o przywiezienie obuwia zmiennego i ręczników. Istnieje możliwość korzystania z czytelni, prosimy jednak zabrać ze sobą własny egzemplarz Pisma Świętego.

2. Zgłoszenia. Można wysłać mailem lub pocztą (zawsze wysyłamy potwierdzenie) albo skontaktować się telefonicznie. Zgłaszając się prosimy o podanie: imienia, nazwiska i numeru telefonu.  W przypadku rezygnacji lub innych zmian wskazane jest natychmiastowe powiadomienie.

3. Program dnia. Przyjazd i rozlokowanie od godz. 9:30 do godz. 16:30. Zakończenie obiadem o godz. 12:30. Codzienny program obejmuje Eucharystię, konferencje, wspólną modlitwę i osobiste spotkanie z prowadzącym, sakrament pokuty i pojednania, czasami dialog w grupie, a przede wszystkim gwarantuje czas na osobistą medytację.
Rekolekcje i dni skupienia mają charakter karmelitański i dlatego przeżywane są w MILCZENIU (za wyjątkiem: dla małżeństw – można przyjeżdżać z Dziećmi).

4. Opłata. Dokonuje się jej na miejscu, na początku rekolekcji. Zwracamy się jednak z gorącą prośbą do tych osób, które mogą złożyć nieco większą ofiarę, aby w duchu chrześcijańskim pomogli tym, którym trudno jest pokryć całość kosztów. W imieniu tych ostatnich składamy już teraz serdeczne „Bóg zapłać”.

5. Dojazd. Pociągiem do stacji Krzeszowice (na linii Kraków – Katowice) albo busem z Krakowa (przystanek pod wiaduktem na Rondzie św. Rafała Kalinowskiego, ul. Wita Stwosza – Kraków Wschód) do Krzeszowic. Następnie busem w kierunku Czernej, Paczółtowic lub Racławic (4 km). Należy wysiąść na przystanku Czerna I.

Dom Rekolekcyjny Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus

Czerna 196; 32 – 065 Krzeszowice

e-mail: rekol@karmel.pl

Tel. (12) 282 12 45 lub 784 975 824

Od poniedziałku do soboty w godz.: 8:30 – 11:30 oraz 15:00 – 17:15.

www.rekolekcjeczerna.karmelitanki.pl (STRONA W BUDOWIE)

Dziękujemy za ofiary wspierające dzieło rekolekcji i prace remontowe naszego domu.

Bank Ochrony Środowiska w Krzeszowicach

41 1540 1115 2014 7691 7005 0001

Istnieje możliwość pobytu i odprawienia prywatnych rekolekcji w ciszy

po wcześniejszym ustaleniu terminu:

s. Mariana rekol@karmel.pl lub tel. 784 975 811

Od poniedziałku do soboty w godz.: 8:30 – 11:30 oraz 15:00 – 17:15.

INDYWIDUALNE DNI SKUPIENIA DLA MŁODZIEŻY ŻEŃSKIEJ (z możliwością kierownictwa – po wcześniejszym ustaleniu terminu)

Kontakt: s. Terezitta Górka

kom.: 501 068 087,

więcej informacji:  FB: Karmel i Młodzi