Szkice historyczne ojca Jana Kantego Osierdy nr 5

Szkice historyczne ojca Jana Kantego Osierdy nr 5

Opis grafiki

W 1675 roku wojska tureckie pod wodzą Ibrahima Szyszmana wkroczyły na Wołyń i oblegały zamek w Wiśniowcu. Po kilku dniach zdołali go zdobyć. Podobny los spotkał znajdujący się tuż obok zamku klasztor karmelitów bosych. Dnia 30 lipca 1675 roku od tureckich kul zginął brat Pachomi od Jezusa. Po odejściu Turków jego ciało przewieziono do klasztoru we Lwowie, gdzie przez długie lata nie ulegało rozkładowi. Dzień po śmierci brata Pachomiego zginął przeor klasztoru ojciec Emanuel od Mądrości Bożej. Kronikarz wiśniowieckiego klasztoru odnotował, że w czasie tureckiego szturmu na kościół przeor sprawował mszę świętą w obecności licznie zebranych ludzi, którzy w świątyni szukali schronienia. Widząc, że Turcy niebawem wyważą drzwi spożył pośpiesznie konsekrowane komunikanty, chroniąc je przed profanacją. Następnie z krzyżem w ręku zachęcał obecnych do męstwa w obliczu czekającej ich śmierci. Najeźdźcy wymordowali znajdujących się w świątyni wiernych, a ojcu Emanuelowi, stojącemu przy głównym ołtarzu, odcięli głowę. Historyk zakonu, ojciec Jan Kanty Osierda (1878-1948), naszkicował z wyobraźni moment śmierci brata Pachomiego. Tureckim kulom przeciwstawił on swoją wiarę i trzymany w ręku krzyż.

o. Jerzy Zieliński OCD