Szalom Miriam

Pozdrowienie anielskie, przytoczone przez ewangelistę Łukasza, stało się modlitwą wielu pokoleń chrześcijan. Co powiedział anioł przyszłej Matce Zbawiciela, co z tego pozdrowienia zrozumiała prosta dziewczyna z Nazaretu? Do refleksji na temat słów anioła zaprasza w nowym roku Danuta Piekarz, biblistka i italianistka, od jedenastu lat związana z „Głosem Karmelu”.

o. Damian Sochacki OCD