Symbole Teresy: Szachownica

Chciałyście, bym wam wyłożyła początek i źródło modlitwy kontemplacyjnej, więc go macie. Rzecz pewna, że kto nie umie ustawić figur do szachów; ten i grać w nie nie umie.

Teresa od Jezusa, Droga doskonałości 16,1

Czym jest szachownica? To nic innego jak pole bitwy, bo szachy to gra strategiczne, wojenna, ale również królewska, bo grano w szachy na dworach. Pola czarne i białe, dwa pola bitwy. Wszystko toczy się na 64 polach – 32 to pola biała, pozostałe 32 to pola czarne. Szachownica składa się z 8 rzędów. Każdy rząd swoją nazwę 1-8 oraz z 8 linii a-h, każdy rząd i linia konkretną nazwę, również przekątne. Każde pole na szachownicy ma swoją nazwę, co ułatwia zapisywanie partii i ruchów.

Ważne jest też, aby zorientować szachownicę w odpowiednim kierunku, tak, aby każda ze stron była ustawiona prawidłowo, to znaczy, by pole w prawym dolnym rogu było białe. Można powiedzieć, że świat jest polem walki, bitwy dwóch wrogich obozów. Trzeba wiedzieć, po której stronie chce się być i co jest celem tego zmagania. Zdecydowawszy się trzeba jeszcze podporządkować się ściśle określonym zasadom i regułom i postępować zgodnie z nimi.

br. Tomasz Kozioł OCD

fot. pexel.pl