Symbole Teresy: Robak

Wpis dostępny również w wersji audio:


Robak ten, jeśli go nie zgładzi, choć nie zniszczy jej do szczętu całego drzewa, bo są na nim owoce innych cnót, ale będą to owoce robaczywe. Nie będzie zdrowe drzewo jej, nie będzie się rozwijało i drugim jeszcze wkoło siebie drzewom rozwijać się nie dopuści; owoc dobrego przykładu, który na nim się rodzi, uszkodzony jest i rychło się zepsuje.

(KŻ 31,21)

Znany jest dość powszechnie z dzieł św. Jana od Krzyża symbol ptaka uwiązanego cienką, bądź grubą liną. Święty w ten sposób mówi o zgubnym wpływie na nasze życie duchowe, ale nie tylko, przywiązań, nawet tych wydawałoby się drobnych, niewinnych. Święta Teresa przywiązania do tego wszystkiego, co nie jest Bogiem nazywa robakiem. Trafne to porównanie. Podobnie, jak robak, nie niszczy całego drzewa, ani owocu, tak samo przywiązania, które nie są z natury grzeszne, nie zrywają całkowicie naszego kontaktu z Bogiem. Jednak niezauważalnie osłabiają ten kontakt i wpływają na jakość naszej relacji ze Stwórcą. Z czasem, gdy tego nie zauważymy i nie zaczniemy przeciwdziałać temu, doprowadzi to do naszego upadku, grzechu ciężkiego i zniszczenia relacji z Bogiem. Podobnie zresztą robak, drążąc drzewo od środka, psuje go i sprawia, że owoce jego są robaczywe. Takie drzewo nie rodzi dobrych owoców, tak samo nasza relacja z Bogiem, osłabiana sukcesywnie przez nasze przywiązania, nie wydaje dobrych owoców, owoców zasługujących na życie wieczne.

br. Tomasz Kozioł OCD

fot.unsplash.com

Wesprzyj dowolną kwotą rozwój naszego portalu i odbierz darmowy e-book „Opiekun Odkupiciela”Na zakończenie roku poświęconego św. Józefowi przeczytaj o Jego roli w Karmelu i poznaj naszych świętych, szczególnych jego czcicieli!”

Regulamin przekazywania darowizn online poprzez serwis PayU na rzecz Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, z siedzibą przy ul. Glogera 5... Zobacz więcej

Regulamin przekazywania darowizn online poprzez serwis PayU na rzecz Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, z siedzibą przy ul. Glogera 5 w Krakowie.

 1. Niniejszym regulamin określa warunki przekazywania darowizn online za pomocą formularza dostępnego na stronie www.karmel.pl poprzez operatora płatności PayU.
 2. Strona internetowa www.karmel.pl jest administrowana przez Krakowską Prowincję Zakonu Karmelitów Bosych, 31-222 Kraków, NIP: 945-18-40-422, tel. 12 416 85 41.
 3. Płatności online są obsługiwane przez operatora płatności PayU z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, 60-166 (https://poland.payu.com).
 4. Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwani dalej darczyńcą.
 5. Przekazane darowizny wykorzystane zostaną wyłącznie na cele statutowe Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, w tym na działalność kultu religijnego, charytatywną, opiekuńczą, oświatową, kulturalną, pożytku publicznego, w zakresie opieki nad zabytkami oraz inną, zgodną z zasadami i potrzebami Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych.
 6. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę. Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu PayU.
 7. Wpłat darowizn online dokonywane są z użyciem przelewu elektronicznego obsługiwanego przez PayU.
 8. W celu przekazania darowizny należy na stronie https://karmel.pl w module do płatności wpisać wysokość darowizny. Akceptacja niniejszego regulaminu następuje poprzez kliknięcie przycisku WSPIERAM w celu przekierowania do serwisu PayU.
 9. Wpłaty darowizn online dokonywane za pomocą płatności PayU nie podlegają zwrotom.
 10. Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych zapewnia ochronę danych osobowych otrzymanych od PayU zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Administratorem danych uzyskanych od PayU w procesie przekazywania darowizn online jest Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych. Administratorem danych uzyskanych w ramach usługi płatności online jest PayU.
 11. Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych zapewnia, iż dane osobowe darczyńców otrzymane od PayU przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji umowy darowizny, w tym obsługi bankowej i księgowej darowizn, a także w celu realizacji uzasadnionego interesu Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych oraz z zachowaniem warunków określonych w klauzuli informacyjnej.
 12. Korzystanie z płatności online jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji tej płatności.
 13. Darczyńcy dokonujący płatności za pośrednictwem serwisu PayU mogą składać reklamację dotyczące Usługi Płatności PayU, jeżeli przekazana przez niego darowizna nie została zrealizowana lub została zrealizowane niezgodnie z Regulaminem dokonywania wpłat w serwisie PayU.