Symbole Teresy: Robak

Wpis dostępny również w wersji audio:


Robak ten, jeśli go nie zgładzi, choć nie zniszczy jej do szczętu całego drzewa, bo są na nim owoce innych cnót, ale będą to owoce robaczywe. Nie będzie zdrowe drzewo jej, nie będzie się rozwijało i drugim jeszcze wkoło siebie drzewom rozwijać się nie dopuści; owoc dobrego przykładu, który na nim się rodzi, uszkodzony jest i rychło się zepsuje.

(KŻ 31,21)

Znany jest dość powszechnie z dzieł św. Jana od Krzyża symbol ptaka uwiązanego cienką, bądź grubą liną. Święty w ten sposób mówi o zgubnym wpływie na nasze życie duchowe, ale nie tylko, przywiązań, nawet tych wydawałoby się drobnych, niewinnych. Święta Teresa przywiązania do tego wszystkiego, co nie jest Bogiem nazywa robakiem. Trafne to porównanie. Podobnie, jak robak, nie niszczy całego drzewa, ani owocu, tak samo przywiązania, które nie są z natury grzeszne, nie zrywają całkowicie naszego kontaktu z Bogiem. Jednak niezauważalnie osłabiają ten kontakt i wpływają na jakość naszej relacji ze Stwórcą. Z czasem, gdy tego nie zauważymy i nie zaczniemy przeciwdziałać temu, doprowadzi to do naszego upadku, grzechu ciężkiego i zniszczenia relacji z Bogiem. Podobnie zresztą robak, drążąc drzewo od środka, psuje go i sprawia, że owoce jego są robaczywe. Takie drzewo nie rodzi dobrych owoców, tak samo nasza relacja z Bogiem, osłabiana sukcesywnie przez nasze przywiązania, nie wydaje dobrych owoców, owoców zasługujących na życie wieczne.

br. Tomasz Kozioł OCD

fot.unsplash.com