Symbole Teresy: gąbka wciągająca w siebie wodę

Jednego razu miałam objawienie, w jaki sposób Pan jest obecny we wszystkich stworzeniach i w jaki sposób mieszka w duszy. Przedstawiało mi się to w podobieństwie do gąbki, która wciąga w siebie wodę.

św. Teresa od Jezusa – Sprawozdanie 45

Jak to możliwe, że nieskończony Bóg mieszka we wnętrzu człowieka? Więcej, On nieogarniony chce tam przebywać i jest obecny w Swoim stworzeniu, jako jego Stwórca i Pan. Dzięki Swej obecności zachowuje wszystko w istnieniu, daje życie, jest podstawą tego życia. Nie dziwi nas widok gąbki, która wsiąka, niejako pije wodę, która jest wokół. Nie dziwi, bo taka jest jej istota, takie jest przeznaczenie i rola gąbki, po to ona jest. Można powiedzieć, że człowiek, jego wnętrze zostało tak stworzone, tak ukształtowane, by zamieszkał w nim Bóg, bo tylko On jest tego godzien, nic innego, ani nikt inny nie może tam przebywać, zająć należnego Bogu miejsca w sercu i wnętrzu człowieka.

br. Tomasz Kozioł OCD