Symbole Janowe – Skaliste groty

Tajemnicą jest nie tylko Bóg, ale również Chrystus i Jego dzieło zbawienia i odkupienia rodzaju ludzkiego. Choć wiele z tych tajemnic odkryli doktorzy kościoła i dusze święte, to jednak pozostaną one na zawsze tajemnicą ukrytą, niezgłębioną dla umysłu ludzkiego.

Próba zrozumienia tych tajemnic, to tak jak zdobywanie i penetrowanie skalnych grot. Podobnie jak one są wysokie, wzniosłe i głębokie tak też jest z tajemnicami Chrystusa. Gdy już jesteśmy przekonani, żeśmy do końca poznali jakąś grotę, naszym oczom ukazują się jeszcze inne, głębiej położone pieczary i zakamarki.

Oczywiście, w jakimś stopniu uda nam się poznać, zgłębić mądrość opatrzności Bożej, tak jak uda się spenetrować wnętrze jaskini.  Trzeba jednak wiedzieć, że dokonamy tego, jeśli zgodzimy się na cierpienie i wzięcie udziału w krzyżu Chrystusa.

br. Tomasz Kozioł OCD