Święta Teresa od Jezusa o modlitwie myślnej

Rozpoczynamy cykl zatytułowany „Perły mistyki karmelitańskiej”. Chcemy poznawać najważniejsze i najpiękniejsze teksty świętych Karmelu i w ten sposób inspirować się do wchodzenia na drogę zażyłości z Bogiem.

Dziś pierwszy fragment: Św. Teresa od Jezusa, „Księga Życia” 8,5-8. Fragment o znaczeniu modlitwy myślnej.

ksiega-zycia