Święta od Krzyża

„Ukrzyżowany spogląda na nas i pyta, czy wciąż jeszcze chcemy dotrzymać tego co przyrzekliśmy Mu w godzinę łaski. Z pewnością ma powód, żeby tak pytać. Krzyż jest dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, znakiem, któremu się sprzeciwia.”

Stanąć pod obok Ukrzyżowanego tak jak Maryja, jak autorka powyższych słów św. Teresa Benedykta od Krzyża – Edyta Stein, Patronka Europy. Jezus pragnie, aby nasz kontynent jednoczył się dzięki Jego łasce. On nam ją dał, umierając. Z Jego przebitego boku wypłynęła Moc, która jest zdolna zjednoczyć wszystkich.

Wiedziała o tym święta karmelitanka bosa wywodząca się z bogobojnej rodziny żydowskiej. Edyta Stein urodziła się w 1891 r. we Wrocławiu. Jako nastolatka przeżyła kryzys wiary. Stała się ateistką. Prawdy poszukiwała w filozofii. Przez pewien czas była asystentką wybitnego filozofa Edmunda Husserla. Przyjaźniła się z polskim myślicielem fenomenologiem Romanem Ingardenem. Więź z nim mogła doprowadzić do małżeństwa. Stało się inaczej. Po lekturze Życia św. Teresy od Jezusa Edyta Stein spotyka Chrystusa. W 1922 r. przyjmuje chrzest i bierzmowanie. W 1933 r. wstępuje do Karmelu w Kolonii. Przenosi się następnie do Echt w Holandii, gdyż w Niemczech grozi jej wielkie niebezpieczeństwo ze strony hitlerowców.

Niestety po zajęciu Niderlandów przez Niemcy, Edyta znowu narażona jest na niebezpieczeństwo. W 1942 r. 9 sierpnia w Oświęcimiu s. Teresa Benedykta zostaje zamordowana tak, jak miliony jej rodaków. W 1987 r. św. Jan Paweł II beatyfikuje Edytę Stein, zaś w 1998 r. kanonizuje ją. Została ona również ogłoszona współpatronką Europy.

o. Bartłomiej Józef Kucharski OCD