Święci Piotr i Paweł

„Modliłam się często do świętych Piotra i Pawła (…) Ci wielcy Święci byli moimi Orędownikami”.

Przed nami Uroczystość Świętych Apostołów – Piotra i Pawła. Pierwszego Papieża oraz Apostoła Narodów. Dwóch grzeszników, którzy całkowicie zaufali Bogu i zawierzyli się Jemu. Święta Teresa bardzo Ich ukochała. Często modliła się za Ich wstawiennictwem, prosząc o światło i rozeznanie przy podjęciu trudnych i skomplikowanych decyzji. Nigdy się nie zawiodła i dlatego zachęca nas do tego, byśmy też wybrali Ich sobie za Orędowników. Nie tylko 29 czerwca, ale częściej zawierzali Im nasze sprawy, szczególnie nasze podążanie za Jezusem, naszą drogę wiary.

Oni doskonale nas rozumieją. Grzesznicy, którzy powstali i oparli swoją wiarę na Jezusie, by umacniać innych. A teraz my, współcześni grzesznicy, powołani do tego, by oprzeć się na Jezusie, by umacniać naszych braci i siostry.

o. Paweł Hańczak OCD