Święci listy piszą

Dużą część naszych publikacji stanowią listy. Nasi święci nie oszczędzali na relacjach z bliskimi, krewnymi, przyjaciółmi a czasem były to relacje, które dziś nazwalibyśmy biznesowymi. Na czele Świętych piszących listy stoi Teresa od Jezusa. 468 listów,  które doczekały naszych czasów (a jest to zaledwie część obfitej korespondencji, którą znawcy mierzą na tysiące), pozwalają nam nawiązać bardzo osobistą relację ze Świętą, czynią z nas uczestników życia Teresy. Pisała bardzo dużo i codziennie, i jak mówi we wprowadzeniu do zbioru jej listów o. Tomas Alvarez:

„I to wszystko dzieje się bez szkody dla jej mistycznego powołania i kontemplacyjnej duszy. Nie kryje się za parawanem życia pustelniczego i samotności. Równocześnie nie stanowi to problemów dla życia zakonnego, które właśnie rozpoczyna  nim kieruje. Wręcz przeciwnie, wśród grupy mniszek, które skupiły się wokół jej osoby, zapoczątkowuje nowy styl życia siostrzanego oraz współżycia, wymagającego kontaktów z ludźmi na płaszczyźnie naturalnej z tą samą intensywnością, jakiej wymagają ideały mistyczne. Każdy jej klasztor jest grupą osób otwartych w dwóch kierunkach: jest otwarty na wspólnotę mistyczną ideału kontemplacyjnego oraz na przekazywanie spraw życia codziennego, z jego radościami, problemami i zajęciami.”

Innymi słowy, korespondencja terezjańska jest dla nas dowodem praktyki najważniejszego ewangelicznego przykazania miłości Boga i bliźniego, scalenia całego naszego życia wokół Jezusa Chrystusa. Za sprawą tej publikacji każdy z nas, może stać się adresatem listów Teresy od Jezusa.

Publikacja:
Teresa od Jezusa, Listy, Kraków 2008.

o. Piotr Hensel OCD