Święcenia kapłańskie o. Oleksandra

BEZE MNIE NIC NIE MOŻECIE UCZYNIĆ

„Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić ” (J 15, 5). Te słowa Zbawiciela wypowiedziane podczas Ostatniej Wieczerzy wybrał sobie jako motto na drogę kapłańską nasz współbrat Oleksander Karczajew.

W ubiegłą sobotę, 5 czerwca, biskup Oleksandr Jazłowiecki, biskup pomocniczy Kijowsko-Żytomierskiej Diecezji, udzielił mu święceń prezbiteratu. Miejscem uroczystości było Sanktuarium Narodowe katolików obrządku łacińskiego na Ukrainie – Sanktuarium Matki Boskiej Szkaplerza Świętego w Berdyczowie. Na to oczekiwane od lat w naszej Delegaturze wydarzenie przybył ojciec Prowincjał Piotr Jackowski wraz z przedstawicielem Rady Prowincjalnej a zarazem Magistrem studentatu ojcem Grzegorzem Tymą. Braci kleryków, wśród których neoprezbiter przeżywał swoją formację reprezentowali bracia Mirosław, Michał i Władysław Nehrebecki. W homilii ksiądz biskup podkreślił symbol namaszczenia którego udziela kapłanowi nie tyle biskup co sam Chrystus, ta świadomość wraz z wiarą w niezachwianą wierność Pana jest siłą na czas próby.