“Światło w ciemności” – ks. Jean (od. 8/10)

Świadectwo wiary z Rwandy opowiedziane przez o. Macieja Jaworskiego OCD.

Świadectwo zostało opublikowane w książce: “Napastnik” w książce “Wierzyć w nurcie Nilu”, WKB Kraków 2015.

Nagranie zrealizowano 19 marca 2020 w Munster, IN (USA).