“Światło w ciemności” – Felicité (od. 3/10)

Świadectwo wiary z Rwandy opowiedziane przez o. Macieja Jaworskiego OCD. Świadectwo zostało opublikowane w:

  • “Święta gościnność” w książce: “Wierzyć w Nurcie Nilu”, WKB, Kraków, 2015,
  • “Radykalna solidarność” w książce: “Wierzyć w Nurcie Nilu”, WKB, Kraków, 2015,
  • “Miłosierdzie, które przekracza granice czyli jak Lew stał się Barankiem” w książce “Spojrzenie z serca Afryki”, WKB, Kraków 2008.