Światło Chrystusa [02] – o. Paweł Baraniecki OCD

Zapraszamy do wspólnego rozważania Słowa Bożego przez cały Adwent oraz czas Bożego Narodzenia.

Dziś Słowo komentuje o. Paweł Baraniecki OCD z Lublina.