Aktualności

19 marca 2022

Przez noc do Nieba [WKB]

8 podróży świętego Józefa. Pozdróże Józefa opisaują z dokładnością i entuzjazmem oraz wzbogacają różnorodnymi cytatami [...]
16 marca 2022

Jubileusz zainaugurowany!

Otwarcie Bramy Świętej przez biskupa Avili zapoczątkowało w niedzielę 13 marca Rok Jubileuszowy, który będzie trwał 19 miesięcy aż do października 2023 r […]
14 marca 2022

O. Józef z Kijowa: módlmy się za żołnierzy z Ukrainy

12 marca 2022

List Ojca Generała

Czterechsetna rocznica kanonizacji Świętej Teresy od Jezusa 12 marca 1622-2022 Drodzy bracia i siostry! W tym roku przypada bardzo szczególna rocznica: 400 lat od kanonizacji Matki […]
10 marca 2022

Rekolekcje wielkopostne: żyć Bożym miłosierdziem

9 marca 2022

Zrzutka.pl na Ukrainę

Razem wspomóżmy potrzebujących w Ukrainie [...]
9 marca 2022

Dołącz: pomoc dla Ukrainy!

Nasi bracia z Polski wyszli z inicjatywą stworzenia funduszu przeznaczonego na pomoc materialną dla wspólnot braci i sióstr na Ukrainie, a przede wszystkim dla ludzi, którzy do nas się zwracają lub będą zwracać w najbliższym czasie [...]
7 marca 2022

Odzyskane piękno

Ka­pli­ca Matki Bożej Ostro­bram­skiej przy Sanktuarium św. Józefa w Krakowie-Śródmieściu od kil­ku mie­się­cy jest pod­da­wa­na grun­to­wym pra­com re­no­wa­cyj­nym. Po­li­chro­mie zo­sta­ły oczysz­czo­ne i po­pra­wio­ne, oł­tarz zo­stał prze­wie­zio­ny […]
4 marca 2022

Rozeznajesz powołanie?

Zapraszamy na powołaniowe dni skupienia dla mężczyzn.
2 marca 2022

Pomóż: Zbiórka leków dla Ukrainy

W du­chu so­li­dar­no­ści z po­grą­żo­ną w woj­nie Ukra­iną, od śro­dy po­piel­co­wej do I nie­dzie­li Wiel­kie­go Po­stu we wszyst­kich kar­me­li­tań­skich ko­ścio­łach w Pol­sce bę­dzie prze­pro­wa­dzo­na zbiór­ka. Pro­si­my […]
2 marca 2022

Wojna oczami zakonnika: o. Józef dla Radio Fara

Specjalnie dla Radia FARA o. Józef Kucharczyk, karmelita bosy pracujący na Ukrainie mówi jak wygląda bieżąca sytuacja i jak się bronią mieszkańcy tego kraju [...]
2 marca 2022

O. Marek z Kijowa dla Radia Watykańskiego

Trwa oblężenie Kijowa. Katolicy z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego, prowadzonej jest przez ojców karmelitów bosych, ciągle modlą się o wyzwolenie [...]
26 lutego 2022

Dzieci z Przemyśla dla dzieci z Ukrainy

26 lutego 2022

Schron pod naszym kościołem

Nos cum prole pia – benedicat Virgo Maria! Bardzo jesteśmy wdzięczni za wyrazy braterskiej troski i miłości, które płyną do nas z centrum Zakonu, od ojca […]
26 lutego 2022

Przesłanie ze szturmowanego Kijowa

Posłuchaj przejmującego przesłania o. Józefa Kucharczyka, który przebywa w Kijowie i wspiera nasze mniszki [...]
26 lutego 2022

Dziś: Wieczorna modlitwa on-line za Ukrainę

Zapraszamy dziś do naszego karmelitańskiego kościoła w Przemyślu, 12 km od granicy z Ukrainą, na Mszę św. o godzinie 18.00 oraz różaniec w intencji pokoju na Ukrainie i nawrócenia Rosji [...]
25 lutego 2022

Dziś: Wieczorna modlitwa on-line za Ukrainę

Zapraszamy dziś do naszego karmelitańskiego kościoła w Przemyślu, 12 km od granicy z Ukrainą, na Mszę św. o godzinie 18.00 oraz Koronkę do Bożego miłosierdzia w intencji pokoju na Ukrainie i nawrócenia Rosji [...]
25 lutego 2022

Nie opuszczę Ukrainy!

Co chwilę wyją syreny. Niedaleko słychać wybuchy, ale ja nie opuszczę parafii – powiedział PAP o. Marek Gromotka, który od 20 lat przebywa w Kijowie. Karmelita […]
25 lutego 2022

Orędzie Ojca Generała w obliczu wojny

Chciałbym zwrócić się do całego Zakonu, braci, mniszek i świeckich w tej dramatycznej i strasznej godzinie. Zjednoczony z apelem i pełnym bólu wołaniem papieża Franciszka do […]
24 lutego 2022

PILNE: módlmy się za Ukrainę!

Karmelitanki Bose z Charkowa i Kijowa, w obliczu rozpoczętej ze strony Rosji wojny postanowiły pozostać na miejscu w swoich klasztorach. Prosimy o modlitwę za nasze Siostry, […]
20 lutego 2022

Br. Immacolato Józef Brienza OCD bliżej ołtarzy

Spośród pięciu dekretów zatwierdzonych przez Ojca Świętego podczas audiencji udzielonej ks. kard. Marcello Semeraro, prefektowi Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych 18 lutego, środowiska karmelitańskie na świecie przyjęły ze […]
19 lutego 2022

Rok Jubileuszowy w Awili

IV stulecie kanonizacji św. Teresy 13 marca 2022 rozpocznie się w Awili Rok Jubileuszowy, zatwierdzony przez papieża Franciszka na prośbę biskupa tej diecezji, José María Gil […]
17 lutego 2022

Jak się mają Karmelici Bosi na Ukrainie?

16 lutego 2022

Rozeznajesz powołanie?

   
15 lutego 2022

Żyć Bogiem [WKB]

Żyć Bogiem – pozwala uczestniczyć w rozważaniach przygotowany wybrane niedziele roku kościelnego [...]
14 lutego 2022

Karmelitańskie oblicze walentynek

Gdy w Polsce upadł system komunistyczny, a wraz z nim tzw. „cortina di ferro” (żelazna kurtyna) izolująca nas od Zachodniej Europy, poczęły do nas przenikać niektóre […]
13 lutego 2022

Peregrynacja Matki Bożej Uśmiechu

„Dzień 13 maja 1883 roku, święto Pięćdziesiątnicy. Leżąc w łóżku, zwróciłam mój wzrok na oblicze Matki Bożej i nagle Najświętsza Dziewica ukazała mi się niezwykle piękna […]
11 lutego 2022

Ewangelia na dwóch kołach

Podróżowanie po drogach Afryki to niejednokrotnie wielkie wyzwanie. Misjonarze i katechiści muszą pokonywać dziesiątki kilometrów [...]
10 lutego 2022

Życie wieczne [WKB]

Jezus przyszedł na ziemię nie tylko po to, aby nas zbawić, lecz także w tym celu, aby rozbudzić w naszych sercach tęsknotę za niebem [...]
8 lutego 2022

Papież Franciszek: ślub złożony Matce Bożej Szkaplerznej

Wojna jest nonsensem – powiedział 6 lutego wieczorem papież Franciszek występując w programie Fabio Fazio „Che tempo che fa” na antenie włoskiej telewizji publicznej Rai Tre. […]