Stokrotna zapłata

„Nie przestawajmy wierzyć, że Bóg już w tym życiu, na ziemi, daje stokrotną zapłatę”.

Gdy słyszymy te słowa Jezusa, to zazwyczaj myślimy o tym, że Pan Bóg w niebie nas stokrotnie wynagrodzi za nasze modlitwy, za nasze starania, wyrzeczenia, drobne ofiary i miłość bliźniego.

A św. Teresa od Jezusa chciałaby nam powiedzieć, że Pan Bóg już tu i teraz, odpłaca nam za wszystko co dla Niego robimy. Może czasem są to łaski, które nie za bardzo dostrzegamy, a które są nam potrzebne i nam pomagają. Może jest to skuteczność naszej modlitwy. Może jest to siła naszego świadectwa. A najważniejsze jest oczywiście to, że daje nam siebie całego, jeśli tylko jesteśmy na Niego otwarci.

o. Paweł Hańczak OCD