Spotkanie rodzin

W dniach 27-29 października w Domu Rekolekcyjnym Karmelitów Bosych w Wadowicach odbyły się rekolekcje dla rodzin Braci i Sióstr Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych. Jest to wydarzenie cykliczne, organizowane raz w roku; na które zawsze czekamy i z radością przyjeżdżamy.

Tegoroczne rekolekcje prowadził ojciec Paweł Porwit - magister studentatu w Krakowie. Tematyka przygotowanych przez niego konferencji dotyczyła przede wszystkim życia karmelitów i dzieł prowadzonych przez nich w Prowincji Krakowskiej, obejmującej klasztory nie tylko w Polsce, ale także na Słowacji, Ukrainie, Łotwie, w USA oraz w Afryce.

Na pierwszym spotkaniu o. Paweł przybliżył nam rzeczywistość misji karmelitańskich w Rwandzie i Burundi. Sam posługując przez kilka lat w Afryce i doskonale znając tamtejsze realia, dzielił się swymi przeżyciami, doświadczeniem i spostrzeżeniami. Jego bogate zasoby fotografii i filmów, dodatkowo uatrakcyjniały konferencję.

Kolejne spotkanie - prowadzone wspólnie z bratem Bartoszem - dotyczyło historii, charyzmatu oraz duchowości zakonu. Mogliśmy się także zapoznać z aktualną działalnością Karmelitów, ich różnorodną pracą duszpasterską, a także wyzwaniami jakie niesie konieczność łączenia jej z wymagającym życiem duchowym.

Centralnym punktem każdego dnia była Eucharystia w kaplicy domu rekolekcyjnego lub sanktuarium św. Józefa. Spotykaliśmy się także na wspólnej adoracji, jutrzni i modlitwie różańcowej. Otaczaliśmy modlitwą przede wszystkim powołanych do Karmelu, pamiętając szczególnie o solenizantach: o. Tadeuszu, o. Szymonie oraz innych członkach naszych rodzin.

W drugim dniu rekolekcji przyjechali do nas bracia karmelici będący w trakcie formacji, a także o. Przemysław Pliszczyński i o. Marcin Wojnicki. Po krótkim zapoznaniu się, spędziliśmy wieczór w radosnej atmosferze, przy wspólnej kolacji i śpiewie aranżowanym przez jednego z uczestników. Po odjeździe braci, kontynuowaliśmy muzykowanie jeszcze do późnych godzin.

W trakcie pobytu nie brakło również czasu na spacery, spotkania przy kawie, rozmowy i dzielenie się doświadczeniami. Wyjechaliśmy z Wadowic ubogaceni nową dawką wiedzy, modlitwą wspólnotową i wzajemną obecnością.

Dziękujemy serdecznie o. Pawłowi za prowadzenie rekolekcji; a gospodarzom miejsca - o. Piotrowi i br. Bartkowi - za przyjęcie nas. Jesteśmy wdzięczni Karmelitom za tę trwającą od lat inicjatywę naszych spotkań. Dają nam możliwość poznania zakonu do którego Bóg powołał naszych bliskich, a tym samym lepszego współuczestniczenia w ich powołaniu. Są też okazją do poznania siebie nawzajem, nawiązania nowych znajomości i przyjaźni. Dzięki temu czujemy się jak jedna, karmelitańska rodzina.

Bardzo zachęcamy wszystkich rodziców i krewnych karmelitów i karmelitanek bosych, zwłaszcza tych, którzy jeszcze nie brali udziału w takich rekolekcjach, aby dołączyli do naszego grona w przyszłym roku.